Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Kudełko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4651-3165

ResearcherID: B-7770-2017

Scopus: 6507459352

PBN: 913559

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4359623
201922
201822
2017211
201622
2015312
2014413
20135212
2012211
2011211
2010211
20096213
200871213
200722
2006211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem433211
2019211
2018211
201722
2016211
201533
2014422
2013532
201222
2011211
201022
2009651
2008761
2007211
200622
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem43412
201922
201822
201722
2016211
201533
201444
201355
201222
201122
201022
2009651
200877
200722
200622
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem43538
201922
201822
201722
2016211
201533
201444
201355
201222
201122
201022
2009633
2008716
200722
200622
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem43358
201922
201822
201722
201622
201533
201444
201355
201222
2011211
201022
2009651
2008752
200722
200622
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem43376
201922
201822
201722
201622
201533
201444
201355
2012211
201122
201022
2009651
2008761
2007211
2006221
2
 • Analiza stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce[Analysis of coal reserves in Poland] / Mariusz KUDEŁKO // W: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Turka. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008. — ISBN: 978-83-61126-10-2. — S. 53–110. — Bibliogr. dla całej książki s. 343–[354]. — Pierwsza afiliacja: Instytut Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wrażliwości sektora wytwarzania energii elektrycznej i ciepła[Sensitivity analysis of the electricity and heat sector] / Mariusz KUDEŁKO, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Marcin Malec. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [14] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 192). — Bibliogr. s. [135]. — ISBN: 978-83-62922-47-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 rokuSurvey study of the technological development of hard coal mining in Poland until the year 2020 / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — 2008 R. 128 nr 134–137, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania modelowe rozwoju technologii czystego węgla – założenia metodyczneModeling of clean coal technologies – methodological assumptions / Mariusz KUDEŁKO, Ewa PĘKALA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 211–224. — Bibliogr. s. 224, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Celowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowejExpediency of the introduction of the pro-ecological tax reform in Poland / Mariusz KUDEŁKO, Joanna KULCZYCKA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czynniki determinujące rozwój krajowego sektora energetycznego - analiza wrażliwościThe factors determining the development of the domestic energy sector - sensitivity analysis / Mariusz KUDEŁKO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2015 R. 13 nr 3 cz. 1, s. 255-274. — Bibliogr. s. 272–273, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, analiza czułości

  keywords: mathematical modelling, sensitivity analysis, domestic energy sector development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy marketInstrumenty ekonomiczne jako środek wdrażania koncepcji zrównoważonej gospodarki na rynku energii / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2013 nr 4, s. 90–96. — Bibliogr. s. 95–96, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, energetyka, instrumenty ekonomiczne

  keywords: energy policy, energy sector, economic instruments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Efektywność alokacyjna w teorii ochrony środowiskaThe efficiency of alocation in theory of environmental protection / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 335–355. — Bibliogr. s. 354–355, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efficiency of the emissions trading scheme - a theoretical approachEfektywność handlu uprawnieniami zbywalnymi – podejście teoretyczne / Mariusz KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192. — 2019 vol. 69 nr 9, s. 79–89. — Bibliogr. s. 88-89, Summ., Streszcz.. — tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/74477/Kudelko_Efficiency_of_the_emissions_trading_scheme.pdf

 • słowa kluczowe: sektor energetyczny, handel uprawnieniami zbywalnymi, efektywność alokacyjna i kosztowa

  keywords: energy sector, emissions trading system, allocation and cost efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2019.9.07

11
 • Energy and environmental indicators as a source of information for decision makersEnergia i wskaźniki środowiskowe jako źródło informacji dla decydentów / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA, Jacek KAMIŃSKI, Przemysław Kaszyński // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 3, s. 46–59. — Streszcz.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, wskaźniki środowiskowe, wskaźniki energetyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • EU emissions trading scheme for ${CO_{2}}$ / Mariusz KUDEŁKO // W: Sustainable production and consumption of mineral resources / eds. Corina Hebestreit, Joanna Kulczycka, Herbert Wirth ; EUROMINES – European Association of Mining Industries, MEERI, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Employers' Organization of Polska Miedź. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2011. — ISBN: 978-83-60195-84-0. — S. 175–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • External cost of power generation – the NEEDS integrated projectKoszty zewnętrzne produkcji energii - projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10], Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • External cost of power generation – the NEEDS Integrated ProjectKoszty zewnętrzne produkcji energii – projekt NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 123–131. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • External costs of power plants in Poland – modelling approach / Mariusz KUDEŁKO, Wojciech SUWAŁA // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 71–89. — Bibliogr. s. 89, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • External costs of power plants in Poland – results of the NEEDS projectKoszty zewnętrzne krajowych elektrowni zawodowych – wyniki projektu NEEDS / Mariusz KUDEŁKO // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 4, s. 46–54. — Bibliogr. s. 53–54, Summ., Streszcz.

 • keywords: external costs, energy sector tools, internalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Foresight węglowy w Polsce – podstawowe priorytety krajowego sektora węgla kamiennegoCoal foresight in Poland – basic priorities of domestic hard coal sector / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // W: Nerastné suroviny Slovenska a ich využívanie : Demänovská Dolina, Slovak Republic : 8–9. október 2009 : zborník prednášok = Mineral resorces of Slovakia and their utilization / zostavili: Mikuláš Beránek, Ján Pástor ; Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS, [etc.]. — [Slovak Republic] : SBS, 2009. — Opis wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-8-7. — S. 54–66. — bibliogr. s. 65–66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Instrumenty redukcji emisji $CO_{2}$ wynikające z protokołu z Kioto[Economic instruments for $CO_{2}$ reduction under the Kyoto Protocol] / Mariusz KUDEŁKO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Instrumenty wspomagające politykę ochrony klimatu w opinii przedsiębiorcówInstruments supporting climate policy in the opinion of companies / Mariusz KUDEŁKO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 736. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 55: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, s. 385–408. — Bibliogr. s. 407, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Korygowanie niekorzystnych efektów zewnętrznych – ujęcie teoretyczne i empiryczneCorrecting negative externalities – theoretical and empirical approach / Mariusz KUDEŁKO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2016 R. 14 nr 3 cz. 1, s. 339–351. — Bibliogr. s. 349–350, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, krajowy sektor energetyczny, niekorzystne efekty zewnętrzne

  keywords: mathematical modelling, domestic energy sector, negative externalities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Methodology of optimisation of local energy infrastructure developmentMetodyka optymalizacji rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej / Zbigniew Juroszek, Mariusz KUDEŁKO // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 no. 14, s. 71–88. — Bibliogr. s. 87–88, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MANAGERIAL/2013.14/manage.2013.14.71.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie systemów energetycznych, lokalna infrastruktura energetyczna, lokalne systemy energetyczne, planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych

  keywords: modeling of energy systems, local energy infrastructure, local energy systems, planning of development of local energy systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/manage.2013.14.71

22
 • Metodyka ExternE szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez punktowe źródła emisji zanieczyszczeńThe ExternE methodology of external cost estimation for point sources of emissions / Mariusz KUDEŁKO // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 215–224. — Bibliogr. s. 223–224, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznychMethodology and estimates of price and income elasticity coefficients for selected energy carriers / Mariusz KUDEŁKO, Rafał JANKOWSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2019 nr 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie ekonometryczne, nośniki energetyczne, elastyczność cenowa i dochodowa popytu

  keywords: energy carriers, econometric modeling, price and income elasticity of demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez producentów energiiMethodology of external cost estimation produced by energy producers / Mariusz KUDEŁKO // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2009 nr 3, s. 22–32. — Bibliogr. s. 32, Streszczcz., Summ.

 • keywords: energy sector, external costs, ExternE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25