Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Goły, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0612-1407

ResearcherID: brak

Scopus: 23099781500

PBN: 3927345

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza fazowa i stan naprężeń własnych w warstwach azotowanych na stopie tytanu Ti6Al4V wytwarzanych w niskotemperaturowej plazmie
2
 • Analiza fazowa złączy superstopów niklu ze stalą austenityczną lutowanych próżniowo
3
 • Badania warstw wierzchnich modyfikowanych laserowo z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnej
4
 • Charakterystyka natryskiwanych warstw ${Al–Si}$–polimer
5
 • Krystaliczny stan materii - elementy krystalografii stosowanej
6
 • Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8
7
 • Makro i mikroskopowe naprężenia własne miedzianych powłok na podłożu mosiądzu
8
 • Mikrostruktura i właściwości dyfuzyjnych warstw wierzchnich NiAl
9
 • Nieniszcząca metoda pomiaru grubości powłok Cu
10
 • Nieniszczące pomiary grubości powłok elektrolitycznych
11
 • Nieniszczący pomiar grubości powłok
12
 • Obróbka laserowa stali $30CrMnMo16-8$
13
 • Ocena mikrostruktury i własności złącza spawanego metodą TIG stali austenicznej po eksploatacji w środowisku cykloheksanu
14
 • Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej modyfikacji
15
 • Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej modyfikacji
16
 • Skład fazowy i naprężenia własne w technologicznych warstwach powierzchniowych
17
 • Struktura dyfuzyjnych warstw aluminidkowych na podłożu Cu
18
 • Struktura warstw aluminidkowych na podłożu Cu
19
 • Własności warstwy wierzchniej poddanej laserowej obróbce cieplnej
20
 • Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę warstw nawęglanych