Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Goły, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0612-1407

ResearcherID: brak

Scopus: 23099781500

PBN: 3927345

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Analiza fazowa i stan naprężeń własnych w warstwach azotowanych na stopie tytanu Ti6Al4V wytwarzanych w niskotemperaturowej plazmie
2
 • Analiza fazowa złączy superstopów niklu ze stalą austenityczną lutowanych próżniowo
3
 • Badania warstw wierzchnich modyfikowanych laserowo z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnej
4
 • Characteristics and properties of intermetallic compounds from the ${Fe-Al}$ system
5
 • Characterization of the microstructure, microsegregation, and phase composition of ex-situ $Fe–Ni–Cr–Al–Mo–TiC_{p}$ composites fabricated by three-dimensional plasma metal deposition on 10CrMo9-10 steel
6
 • Charakterystyka natryskiwanych warstw ${Al–Si}$–polimer
7
 • Crystallographic texture and anisotropy of electrolytic deposited copper coating analysis
8
 • Effect of austempering temperature on the microstructure and retained austenite of cast bainitic steel used for frogs in railway crossovers
9
 • Effect of heat treatment on microstructure of $Al4Cu-SiC$ composites consolidated by powder metallurgy technique
10
 • Effect of heat treatment on microstructure of $Al-4Cu-SiCp$ composites consolidated by powder metallurgy route
11
 • Krystaliczny stan materii - elementy krystalografii stosowanej
12
 • Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8
13
 • Makro i mikroskopowe naprężenia własne miedzianych powłok na podłożu mosiądzu
14
 • Microstructural characteristic of hypereutectoid iron alloys melted in ArcMelter furnace
15
 • Microstructural characteristics of $AlSi9Cu3(Fe)$ alloy with high melting point elements
16
 • Microstructure and properties of aluminide coatings on the nickel alloys
17
 • Microstructure and properties of the laser treated $30CrMnMo16-8$ chromium steel
18
 • Mikrostruktura i właściwości dyfuzyjnych warstw wierzchnich NiAl
19
 • Nieniszcząca metoda pomiaru grubości powłok Cu
20
 • Nieniszczące pomiary grubości powłok elektrolitycznych
21
 • Nieniszczący pomiar grubości powłok
22
 • Non-destructive quantitative phase and residual stress analysis versus depth using grazing X-ray diffraction
23
 • Obróbka laserowa stali $30CrMnMo16-8$
24
 • Ocena mikrostruktury i własności złącza spawanego metodą TIG stali austenicznej po eksploatacji w środowisku cykloheksanu
25
 • Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej modyfikacji