Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Uliasz-Misiak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Drilling, Oil and Gas
WWNiG-kin


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8742-7100 orcid iD

ResearcherID: A-7904-2017

Scopus: 6507485084

PBN: 5e70920b878c28a04738f048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
2
 • Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
3
 • Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of $CO_{2}-EOR$ method
4
 • Application of AHP method to assess the possibilities of using of geological structures located in the aquifers as underground storage sites
5
 • Aspekty hydrogeochemiczne związane z mieszaniem wód złożowych zatłaczanych do złoża węglowodorów
6
 • Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania
7
 • Badania synergii pomiędzy magazynowaniem gazu ziemnego a geologicznym magazynowaniem $CO_{2}$ – projekt AGaStor
8
 • Brines from the Mesozoic formations of northern and central Poland as a prospective source of chemical raw materials
9
 • $CO_{2}$ storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
10
 • Criteria for selecting sites for integrated $CO_{2}$ storage and geothermal energy recovery
11
 • Diagnozowanie dopływów wody złożowej do odwiertów wydobywczych na złożach węglowodorów
12
 • Ecological risk associated with the onshore hydrocarbon deposits exploration
13
 • Efektywność wydobycia ropy naftowej przy zatłaczaniu ${CO_{2}}$
14
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
15
 • Emisja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ pochodząca z wydobycia ropy i gazu w Polsce
16
 • Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce
17
 • Environmental risk related to the exploration and exploitation of coalbed methane
18
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
19
 • Impact of road transport on groundwater quality
20
 • Inventory of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ emissions from oil exploitation in Poland
21
 • Kryteria typowania złóż do zastosowania zaawansowanej metody wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie $CO_{2}$
22
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
23
 • Monitoring, measurement and verification geological carbon dioxide storage
24
25
 • Ocena ryzyka geologicznego magazynowania $CO_{2}$ w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego