Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Uliasz-Misiak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8742-7100 orcid iD

ResearcherID: A-7904-2017

Scopus: 6507485084

PBN: 5e70920b878c28a04738f048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Efektywność wydobycia ropy naftowej przy zatłaczaniu ${CO_{2}}$
2
 • Emisja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ pochodząca z wydobycia ropy i gazu w Polsce
3
 • Monitoring, measurement and verification geological carbon dioxide storage
4
 • Ocena ryzyka geologicznego magazynowania $CO_{2}$ w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego
5
 • Perspectives for the implementation of the hydrogen economy in EU countries
6
 • Przegląd projektów intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie $CO_{2}$ i $N_{2}$
7
 • Ryzyko ekologiczne związane z pracami poszukiwawczymi za złożami węglowodorów prowadzonymi na lądzie
8
 • Safety of carbon dioxide geological storage
9
 • Sites selection for the integrated exploitation of geothermal energy recovery and underground CO2 storage
10
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
11
 • Zagrożenia występujące przy eksploatacji wód mineralnych
12
 • Zastosowanie metody AHP do oceny możliwości wykorzystania struktur geologicznych w poziomach wodonośnych na podziemne składowiska lub magazyny