Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Uliasz-Misiak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8742-7100 orcid iD

ResearcherID: A-7904-2017

Scopus: 6507485084

PBN: 5e70920b878c28a04738f048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
2
 • Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of $CO_{2}-EOR$ method
3
 • Application of AHP method to assess the possibilities of using of geological structures located in the aquifers as underground storage sites
4
 • Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania
5
 • Badania synergii pomiędzy magazynowaniem gazu ziemnego a geologicznym magazynowaniem $CO_{2}$ – projekt AGaStor
6
 • Diagnozowanie dopływów wody złożowej do odwiertów wydobywczych na złożach węglowodorów
7
 • Ecological risk associated with the onshore hydrocarbon deposits exploration
8
 • Efektywność wydobycia ropy naftowej przy zatłaczaniu ${CO_{2}}$
9
 • Emisja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ pochodząca z wydobycia ropy i gazu w Polsce
10
 • Inventory of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ emissions from oil exploitation in Poland
11
 • Monitoring, measurement and verification geological carbon dioxide storage
12
13
 • Ocena ryzyka geologicznego magazynowania $CO_{2}$ w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego
14
 • Ogólna charakterystyka technologii intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie $CO_{2}$(ECBM)
15
 • Ogólna charakterystyka wspomaganych systemów geotermalnych
16
 • Perspectives for the implementation of the hydrogen economy in EU countries
17
 • Problemy bezpieczeństwa prac podczas rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych
18
 • Problemy rekonstrukcji odwiertów geotermalnych
19
 • Przegląd projektów intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie $CO_{2}$ i $N_{2}$
20
 • Ryzyko ekologiczne związane z pracami poszukiwawczymi za złożami węglowodorów prowadzonymi na lądzie
21
 • Safety of carbon dioxide geological storage
22
 • Sites selection for the integrated exploitation of geothermal energy recovery and underground CO2 storage
23
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
24
 • Studia nad doborem zaczynów uszczelniających w warunkach wierceń w basenie pomorskim
25
 • The fresh waters of the Krakow region as the lower source for heat pumps