Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Uliasz-Misiak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8742-7100 orcid iD

ResearcherID: A-7904-2017

Scopus: 6507485084

PBN: 5e70920b878c28a04738f048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
2
 • Aspekty hydrogeochemiczne związane z mieszaniem wód złożowych zatłaczanych do złoża węglowodorów
3
 • Brines from the Mesozoic formations of northern and central Poland as a prospective source of chemical raw materials
4
 • $CO_{2}$ storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
5
 • Criteria for selecting sites for integrated $CO_{2}$ storage and geothermal energy recovery
6
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
7
 • Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce
8
 • Environmental risk related to the exploration and exploitation of coalbed methane
9
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
10
 • Impact of road transport on groundwater quality
11
 • Kryteria typowania złóż do zastosowania zaawansowanej metody wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie $CO_{2}$
12
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
13
 • Perspectives of using the Quaternary groundwaters in the low-temperature geothermal systems in Poland
14
 • Present and future status of the underground space use in Poland
15
 • Proposal for the integrated management of mineral water deposits
16
 • Prospects for the implementation of underground hydrogen storage in the EU
17
 • Prospects for the use of carbon dioxide in enhanced geothermal systems in Poland
18
 • Przegląd wyników badań rurowymi próbnikami złoża mezozoicznych poziomów wodonośnych Niżu Polskiego
19
 • Regional-scale ${CO_{2}}$ storage capacity estimation in Mesozoic aquifers of Poland
20
 • Ryzyko środowiskowe związane z eksploatacją złóż węglowodorów zawierających siarkowodór
21
 • Screening and ranking framework for underground hydrogen storage site selection in Poland
22
 • Selection of underground hydrogen storage risk assessment techniques
23
24
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
25
 • Sposoby użytkowania górotworu na świecie i w Polsce