Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Uliasz-Misiak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8742-7100 orcid iD

ResearcherID: A-7904-2017

Scopus: 6507485084

PBN: 5e70920b878c28a04738f048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż
2
 • Analiza statystyczna parametrów zbiornikowych utworów jury górnej – kredy dolnej zapadliska przedkarpackiego uzyskanych z testów RPZ i pomiarów geofizycznych
3
 • Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania
4
 • Badania synergii pomiędzy magazynowaniem gazu ziemnego a geologicznym magazynowaniem $CO_{2}$ – projekt AGaStor
5
 • Diagnozowanie dopływów wody złożowej do odwiertów wydobywczych na złożach węglowodorów
6
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
7
 • Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce
8
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
9
 • Kryteria typowania złóż do zastosowania zaawansowanej metody wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie $CO_{2}$
10
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
11
12
 • Ogólna charakterystyka technologii intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie $CO_{2}$(ECBM)
13
 • Ogólna charakterystyka wspomaganych systemów geotermalnych
14
 • Problemy bezpieczeństwa prac podczas rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych
15
 • Problemy rekonstrukcji odwiertów geotermalnych
16
 • Przegląd projektów intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie $CO_{2}$ i $N_{2}$
17
 • Przegląd wyników badań rurowymi próbnikami złoża mezozoicznych poziomów wodonośnych Niżu Polskiego
18
 • Ryzyko środowiskowe związane z eksploatacją złóż węglowodorów zawierających siarkowodór
19
 • Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu
20
 • Sposoby użytkowania górotworu na świecie i w Polsce
21
 • Studia nad doborem zaczynów uszczelniających w warunkach wierceń w basenie pomorskim
22
 • Środowiskowe aspekty wydobycia ropy niekonwencjonalnej
23
 • Typowanie odwiertów wydobywczych do zabiegów ograniczania dopływu wody przy eksploatacji złóż węglowodorów
24
 • Wody towarzyszące złożom węglowodorów jako potencjalne źródło jodu, litu i strontu
25
 • Wpływ ciśnienia różnicowego na wydatek wody złożowej podczas badań rurowymi próbnikami złoża utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim