Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3198-751X

ResearcherID: B-7052-2018

Scopus: 34267715900

PBN: 913579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza możliwości zasilania systemu alarmowego z wyspowego generatora fotowoltaicznego
  AutorzyJerzy MIKULIK, Jakub JURASZ
  ŹródłoEnergetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji : monografia / red. nauk. Jan Popczyk, [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 147–150
 • słowa kluczowe: system alarmowy, generator fotowoltaiczny, niezawodność źródła zasilania, FTA

  keywords: alarm system, photovoltaic generator, reliability of a power system, FTA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułAnaliza popytu i jego determinanty jako element zarządzania przedsiębiorstwem branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoInnowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 175–186
 • słowa kluczowe: zmienność popytu, analiza dynamiki sprzedaży, towar o krótkim czasie trwałości

  keywords: demand volatility, commodity with short durability, sales dynamics analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznego
  AutorzyJerzy MIKULIK, Grzegorz AUGUSTYN, Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Tomasz KORBIEL, Marcin PAWLIK, Rafał RUMIN
  ŹródłoMonografia konferencyjna Badania interdyscyplinarne w architekturze 2 [Dokument elektroniczny]. T. 1, Zagadnienia interdyscyplinarne / red. nacz. Beata Komar ; red. t. Klaudiusz Fross. — Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2017. — S. 31–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułBezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina Lipowa
  AutorzyBartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 205–219
 • słowa kluczowe: zużycie energii, OŹE, bezpieczeństwo energetyczne, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułBezpieczeństwo obiektu służby zdrowia – bezpieczny szpital
  AutorzyJerzy MIKULIK, Ireneusz Krysowaty, Paweł Niedziejko, Piotr Januszewicz
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — S. 169–199
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2010]
 • Tytułe-Health oraz bezpieczeństwo informacji w systemach BMS
  AutorzyMarek Blim, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoInteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — S. 75–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułHybrydowy układ zasilający budynek mieszkalny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego i wiatru
  AutorzyJakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoBIWA 1 [Dokument elektroniczny] : Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1 : monografia konferencyjna. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju / red. tomu Beata Komar, Joanna Biedrońska, Anna Szewczenko. — Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2015. — S. 111–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułInteligentne budynki
  AutorzyJerzy MIKULIK
  ŹródłoBudownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywa / red. Anna Halicka. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2014. — S. 249–260
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, inteligentne budynki, budynkowe systemy sterowania, budynki zielone, biomimetyczna architektura

  keywords: renewable energy sources, intelligent buildings, building control systems, green buildings, biomimetic architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMikroprocesorowa karta wieloaplikacyjna jako narzędzie wspierające zarządzanie przyjazną dla środowiska uczelnią wyższą
  AutorzyJerzy MIKULIK, Małgorzata Babina
  ŹródłoInteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — S. 228–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułModelowanie zachowań ludzkich na potrzeby symulacji zdarzeń niebezpiecznych
  AutorzyMikołaj GROTOWSKI, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoRyzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 165–174
 • słowa kluczowe: modelowanie, bezpieczeństwo, ewakuacja, ochrona przeciwpożarowa, modelowanie zachowania, model agentowy symulacji

  keywords: modeling, security, agent-based simulation, human behavior modeling, fire prevention

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułProjektowanie przestrzenne zorientowane na komfort termiczny
  AutorzyGrzegorz AUGUSTYN, Jakub JURASZ, Krzysztof JURCZYK, Jerzy MIKULIK, Rafał RUMIN, Tomasz KORBIEL
  ŹródłoZagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze [Dokument elektroniczny] : monografia wieloautorska. T. 2, Interdyscyplinarność badań w architekturze = Interdisciplinarity of researches in architecture / pod red. Beaty Komar. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — S. 107–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułRola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa w stanach kryzysowych
  AutorzyJerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK, Marek Blim
  ŹródłoKryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń / red. Katarzyna Popiołek, Augustyn Bańka. — Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, cop. 2007. — S. 309–321
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułSystemy autodiagnostyczne i systemy o zwiększonej odporności na awarie w budynkach inteligentnych
  AutorzyJerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK
  ŹródłoDiagnostyka procesów i systemów / pod red. Józefa Korbicza, Krzysztofa Patana, Marka Kowala. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007. — S. 395–402
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWeryfikacja jakości transmisji w sieciach komunikacyjnych systemów BMS
  AutorzyJerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK
  ŹródłoInteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — S. 147–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznych
  AutorzyJakub JURASZ, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 6 / pod red. Andrzeja Kotowskiego, Katarzyny Piekarskiej, Bartosza Kaźmierczaka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. — S. 179–191
 • słowa kluczowe: energetyka słoneczna, stabilność źródła, zmienność nasłonecznienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułWprowadzenie
  AutorzyJerzy MIKULIK
  ŹródłoInteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — S. 5–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułZakończenie
  AutorzyJerzy MIKULIK
  ŹródłoInteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. — S. 293–296
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułZastosowanie i ocena wykorzystania metody ABC i XYZ w przedsiębiorstwie branży kwiatowej
  AutorzyAgata KUTYBA, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoWybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3 / pod red. Marka Karkuli, Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 258–269
 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, towary o krótkim czasie przydatności, metoda ABC i XYZ

  keywords: inventory management, ABC and XYZ method, goods with a short suitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułZastosowanie technologii radarowej w inteligentnym magazynie - wybrane zagadnienia projektowe dla autonomicznych wózków transportowych
  AutorzyAdam MARTOWICZ, Rafał RUMIN, Waldemar Susek, Jacek Dziedzic, Jerzy MIKULIK, Alberto GALLINA, Michał Knioła, Mikołaj Żabiński
  ŹródłoProjektowanie i dynamika urządzeń mechatronicznych : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka i Krzysztofa Mendroka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019. — S. 101–108
 • słowa kluczowe: lidar, AGV, inteligentny magazyn, radar, radar szumowy, system antykolizyjny, detekcja przeszkód, percepcja otoczenia, eksploracja otoczenia, metody percepcji otoczenia, autonomiczny wózek transportowy, LGV

  cyfrowy identyfikator dokumentu: