Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3198-751X

ResearcherID: B-7052-2018

Scopus: 34267715900

PBN: 913579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości zasilania systemu alarmowego z wyspowego generatora fotowoltaicznego
2
 • Analiza popytu i jego determinanty jako element zarządzania przedsiębiorstwem branży kwiatowej
3
 • Analiza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznego
4
 • Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina Lipowa
5
 • Bezpieczeństwo obiektu służby zdrowia – bezpieczny szpital
6
 • e-Health oraz bezpieczeństwo informacji w systemach BMS
7
 • Hybrydowy układ zasilający budynek mieszkalny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego i wiatru
8
 • Inteligentne budynki
9
 • Mikroprocesorowa karta wieloaplikacyjna jako narzędzie wspierające zarządzanie przyjazną dla środowiska uczelnią wyższą
10
 • Modelowanie zachowań ludzkich na potrzeby symulacji zdarzeń niebezpiecznych
11
 • Projektowanie przestrzenne zorientowane na komfort termiczny
12
 • Rola i znaczenie technicznych systemów bezpieczeństwa w stanach kryzysowych
13
 • Systemy autodiagnostyczne i systemy o zwiększonej odporności na awarie w budynkach inteligentnych
14
 • Weryfikacja jakości transmisji w sieciach komunikacyjnych systemów BMS
15
 • Wpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznych
16
 • Wprowadzenie
17
 • Zakończenie
18
 • Zastosowanie i ocena wykorzystania metody ABC i XYZ w przedsiębiorstwie branży kwiatowej
19
 • Zastosowanie technologii radarowej w inteligentnym magazynie - wybrane zagadnienia projektowe dla autonomicznych wózków transportowych