Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3198-751X

ResearcherID: B-7052-2018

Scopus: 34267715900

PBN: 913579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Day ahead electric power load forecasting by WT-ANNPrognozowania obciążenia sieci elektroenergetycznej na kolejny dzień w oparciu o model WT-ANN / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 4, s. 152–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/4/32.pdf

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, Polska, transformacja falkowa, zmienne jakościowe

  keywords: neural networks, Poland, wavelet transformation, qualitative variables

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.04.32

2
 • Demand forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of a distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA, Jerzy MIKULIK, Wojciech WOŹNIAK // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 84–93. — Bibliogr. s. 91–93, Abstr.

 • keywords: inventory management, customer service level, demand forecasting, time series analysis, artificial neural networks (ANN)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekspercka metoda oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w inteligentnym budynku[Expert method for safety assessment of technical systems in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 6, s. 100–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ryzyko, budynek inteligentny, system ekspertowy, systemy techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • How might residential PV change the energy demand curve in Poland / Jakub JURASZ, Magdalena KRZYWDA, Jerzy MIKULIK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00059, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/uvBL0W [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000059

5
 • How residential PV might change the energy demand curve in Poland / Jakub JURASZ, Magdalena KRZYWDA, Jerzy MIKULIK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 128

 • keywords: photovoltaics, renewable energy, distributed generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Możliwość poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku przez jego wpółpracę z wirtualną elektrowniąThe possibility of improving the energy efficiency of intelligent building through its cooperation with the virtual power plant / Jerzy MIKULIK, Piotr Bartkiewicz // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 12, s. 50–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inteligentny budynek, efektywność energetyczna budynku, wirtualna elektrownia, negawaty

  keywords: intelligent building, energy efficiency of building, virtual power plant, negawats

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Scheduling operation of wind powered pumped – storage hydroelectricity / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 74–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: energy storage, hybrid power source, variable renewable energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sterowanie zapasami, czyli logistyka w branży kwiatowej[Inventory control, logistics in the flower trade] / Agata KUTYBA, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 7/8, s. 118–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sterowanie zapasami, logistyka w brażny materiałów ekskluzywnych

  keywords: inventory control, logistics industry exclusive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Temporal complementarity of wind, solar and hydropower / J. JURASZ, J. MIKULIK, A. PIASECKI // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 35

 • keywords: complementarity, hybrid power source, variable renewable energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wind generation powered pumped-storage hydroelectricity as a fully dispatchable power unit – case study Pomerania and West Pomerania Provinces – Poland / J. JURASZ, J. MIKULIK, A. PIASECKI // W: Leaving the Ivory Tower [Dokument elektroniczny] : bridging the gap between academia, industry, services and public sector : 8\textsuperscript{th} Eastern European young water professionals conference : 11–14 May 2016, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Maryna Feierabend, Jakub Drewnowski, Patryk Wójtowicz ; The International Water Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7493-936-2. — S. 41–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ zmienności temperatury na zapotrzebowanie na moc elektryczną w Polsce w latach 2002–2015Variation in the temperature impact on the power demand in Poland over the years 2002–2015 / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Adam PIASECKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 9, s. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/9/62.pdf

 • słowa kluczowe: system energetyczny, zmienność zapotrzebowania, zmiana klimatu

  keywords: power system, climate change, demand variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.09.62

13
 • Zastosowanie i ocena wykorzystania metody ABC i XYZ w przedsiębiorstwie branży kwiatowejApplication and evaluation of use of ABC anf XYZ methods in the flower industry enterprise / Agata KUTYBA, Jerzy MIKULIK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3 = Selected aspects of logistics management, Vol. 3 / pod red. Marka Karkuli, Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-912-4. — S. 258–269. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, towary o krótkim czasie przydatności, metoda ABC i XYZ

  keywords: inventory management, ABC and XYZ method, goods with a short suitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: