Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3198-751X

ResearcherID: B-7052-2018

Scopus: 34267715900

PBN: 913579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Ekspercka metoda oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w inteligentnym budynku[Expert method for safety assessment of technical systems in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 6, s. 100–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ryzyko, budynek inteligentny, system ekspertowy, systemy techniczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Możliwość poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku przez jego wpółpracę z wirtualną elektrowniąThe possibility of improving the energy efficiency of intelligent building through its cooperation with the virtual power plant / Jerzy MIKULIK, Piotr Bartkiewicz // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 12, s. 50–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inteligentny budynek, efektywność energetyczna budynku, wirtualna elektrownia, negawaty

  keywords: intelligent building, energy efficiency of building, virtual power plant, negawats

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sterowanie zapasami, czyli logistyka w branży kwiatowej[Inventory control, logistics in the flower trade] / Agata KUTYBA, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 7/8, s. 118–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sterowanie zapasami, logistyka w brażny materiałów ekskluzywnych

  keywords: inventory control, logistics industry exclusive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ zmienności temperatury na zapotrzebowanie na moc elektryczną w Polsce w latach 2002–2015Variation in the temperature impact on the power demand in Poland over the years 2002–2015 / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK, Adam PIASECKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 9, s. 257–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/9/62.pdf

 • słowa kluczowe: system energetyczny, zmienność zapotrzebowania, zmiana klimatu

  keywords: power system, climate change, demand variability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.09.62

6
 • Zastosowanie i ocena wykorzystania metody ABC i XYZ w przedsiębiorstwie branży kwiatowejApplication and evaluation of use of ABC anf XYZ methods in the flower industry enterprise / Agata KUTYBA, Jerzy MIKULIK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3 = Selected aspects of logistics management, Vol. 3 / pod red. Marka Karkuli, Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-912-4. — S. 258–269. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, towary o krótkim czasie przydatności, metoda ABC i XYZ

  keywords: inventory management, ABC and XYZ method, goods with a short suitability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: