Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mikulik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3198-751X

ResearcherID: B-7052-2018

Scopus: 34267715900

PBN: 913579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessment of complementarity between solar and wind resources in selected locations in Poland / JURASZ Jakub, MIKULIK Jerzy, Piasecki Adam // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 30

 • keywords: renewable energy sources, Poland, solar, wind, complementarity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina LipowaEnergy security at local level - case study Lipowa commune / Bartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — ISBN: 978-83-64541-03-2. — S. 205–219. — Bibliogr. s. 218–219, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie energii, OŹE, bezpieczeństwo energetyczne, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Determination of photovoltaic installation nominal power based on electrical energy consumption profile in the context of prosumer policyWyznaczanie mocy znamionowej instalacji fotowoltaicznej w oparciu o profil konsumpcji energii elektrycznej w kontekście polityki prosumenckiej / Jerzy MIKULIK, Jakub JURASZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 1, s. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/1/18.pdf

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, model matematyczny, moc znamionowa, prosument

  keywords: photovoltaics, mathematical model, prosumer, nominal power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.01.18

4
 • Hybrydowy układ zasilający budynek mieszkalny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego i wiatru[Building hybrid supplying system taking solar and wind energy into account] / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: Badania interdyscyplinarne w architekturze : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gliwice, 23–24.IV.2015 : książka abstraktów. — [Gliwice : Politechnika Śląska], [2015]. — S. 13. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, budynek mieszkalny, turbina wiatrowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Hybrydowy układ zasilający budynek mieszkalny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego i wiatruResidential hybrid power system based on wind and solar radiation / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: BIWA 1 [Dokument elektroniczny] : Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 1 : monografia konferencyjna. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju / red. tomu Beata Komar, Joanna Biedrońska, Anna Szewczenko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2015. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-936574-3-8 (całość) ; na płycie CD dod. T. 2 i T. 3. — e-ISBN: 978-83-936574-3-8. — S. 111–125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 124–125, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, KrakówIntelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego MIKULIKA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — 293 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Inteligentne budownictwo szansą na rozwój innowacyjności w PolsceItelligent building a chance on the development of innovation in Poland / P. Deryło, J. T. DUDA, J. MIKULIK, K. E. Wojtas // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 227–238. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 238 Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: budynki inteligentne, innowacyjność, smart buildings

  keywords: intelligent buildings, innovation, smart buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Inteligentne budynki w rozumnych miastach : [wypowiedź prof. Jerzego Mikulika][Intelligent buildings in intelligent cities : statement of professor Jerzy Mikulik] / Janusz Michalczak, Jerzy MIKULIK // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2015 nr 263 (10.11.2015), s. C2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena bezpieczeństwa budynku inteligentnego z zastosowaniem metody formalnej oceny bezpieczeństwa[Safety assessment of intelligent building using the method of formal safety assessment] / Magdalena KRZYWDA, Jerzy MIKULIK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 121–132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, budynek inteligentny, FSA

  keywords: intelligent building, safety, FSA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena przydatności modelu predykcyjnego do prognozowania wielkości sprzedaży kwiatów ciętychEvaluation of the usefulness of the prediction model to forecast the sales volume of cut flowers / Agata KUTYBA, Jerzy MIKULIK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 473–485. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 485, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prognozowanie sprzedaży, metoda wskaźników, niestacjonarny szereg czasowy, towary o ograniczonym czasie przydatności

  keywords: indicators method, non-stationary time series, the goods of limited usefulness, sales forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena ryzyka systemu technicznego w budynku inteligentnym[Risk estimation of technology system in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // W: Budmika'15 [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [22–24 kwietnia 2015, Poznań] : pełne referaty / eds. Tomasz Garbowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : AR COMPRINT, 2015. — ISBN: 978-83-89333-63-6. — S. 136–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B-xol8F0sf5jU0FBTWFyc0FkWEE/view?pref=2&pli=1 [2016-01-13]. — Bibliogr. s. 141. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: budynek inteligentny, ocena ryzyka, system techniczny budynku, systemy automatyzacji w technicznej obsłudze budowli

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problemy decyzyjne w sferze zaopatrzenia w zakresie towaru ekskluzywnego o krótkim cyklu życiaProblems of decision-making in the area of exclusive goods suppling with a short life cycle / Agata KUTYBA, Jerzy MIKULIK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 133–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: problemy decyzyjne, proces zaopatrzenia, model wspomagania decyzji, towary ekskluzywne o krótkim cyklu życia

  keywords: decision-making problems, the process of supply, model of support for the decision making, exclusive goods with a short life cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Solar & wind hybrid power source for residential building mathematical model approach / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Architecture, Civil Engineering, Environment ; ISSN 1899-0142. — 2015 no. 4, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • keywords: modelling, optimization, renewable energy, energy storage, hybrid power system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stabilność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej – wpływ dystrybucji przestrzennejStability of energy generation from a photovoltaic installation – spatial distribution impact / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2015 R. 23 nr 11, s. 35–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznych[Spatial distribution impact on the stability of photovoltaic sources] / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: EKO-DOK 2015 : VII konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska : Boguszów-Gorce, 20–22 kwietnia 2015 : zeszyt abstraktów / Politechnika Wrocławska, IMGW, PWIK w Głogowie Sp. z o. o.. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 26–27. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ dystrybucji przestrzennej na stabilność źródeł fotowoltaicznychSpatial distribution impact on photovoltaic sources stability / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, 6 / pod red. Andrzeja Kotowskiego, Katarzyny Piekarskiej, Bartosza Kaźmierczaka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015. — e-ISBN: 978-83-7493-897-6. — S. 179–191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27514/interdyscyplinarne_zagadnienia_6.pdf [2015-10-06]. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: energetyka słoneczna, stabilność źródła, zmienność nasłonecznienia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ wykorzystania fotowoltaiki na niezawodność zasilania systemu alarmowegoImpact of applying photovoltaics on the reliability of the alarm system power supply / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 87–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: magazynowanie energii, model matematyczny, nasłonecznienie, ekonomika

  keywords: energy storage, mathematical model, irradiation, economics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Współpraca zwielokrotnionych odnawialnych źródeł energii elektrycznej z siecią zasilającą Inteligentnego Budynku[Cooperation of multiplied renewable electrical energy sources with an intelligent building power supply network] / Jerzy MIKULIK, Marcin PAWLIK // W: Inżynieria elektryczna w budownictwie : VI krajowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 22 października 2015 / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [et al.]. — Kraków : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Krakowski, [2015]. — ISBN: 978-83-61702-09-2. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w inteligentnych budynkach i miastachInformation security management in intelligent buildings and cities / Piotr Januszewicz, Jerzy MIKULIK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 77–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie, informacje, smart city

  keywords: security, management, information, smart city

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Znaczenie implementacji dla realizacji usług Facility Management (FM)Significance of implementation for the implementing of Facility Management services (FM) / Andrzej KOTARBA, Jerzy MIKULIK, Mateusz SZYMIEC // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 101–120. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: optymalizacja, Facility Management, FM, implementacja, usługi, start up

  keywords: implementation, optimization, service, Facility Management, FM, start up

  cyfrowy identyfikator dokumentu: