Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Pałosz, dr

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Cmentarz wojenny jako przekaz ideowy : na przykładzie nekropolii z I wojny światowej w Małopolsce północnejMilitary cemetery as message of ideals: the example of World War I necropolis in northern Małopolska region / Jerzy PAŁOSZ // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 113–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cmentarze wojenne z I wojny światowej w północnej Małopolsce : studium destrukcji przestrzeni pamięci[War cemeteries of world war I in the nothern Malopolska : study on the destruction of spaces of memory] / Jerzy PAŁOSZ // W: Znaki Pamięci IV : w 95 rocznicę bitwy gorlickiej : Gorlice, 02. 05. 2010 : materiały z konferencji / red. Mirosław Łopata, Kamil Ruszała ; Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE. — Gorlice : Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE, 2011. — ISBN: 978-83-7631-243-9. — S. 32–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czas przeszły, na zapomnienie skazany? : [recenzja] : \emph {Gazeta Krakowska} w antrakcie: wspomnienia redaktora / Sławomir J. Tabkowski. — Katowice, 2014[Past tense, doomed to oblivion ?] / Rec. Jerzy PAŁOSZ // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2015 T. 58 nr 4, s. 974–977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Gra o przetrwanie : problemy prasy regionalnej w latach 1989–2009 na przykadzie „Gazety Krakowskiej”[The survival games : problems of the regional press in years 1988–1992, the case of ”Gazeta Krakowska” / Jerzy PAŁOSZ // W: Radio i gazety : transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, [et al.]. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. — (Oblicza Mediów). — ISBN: 978-83-7611-633-4. — S. 117–127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Kult poległego żołnierza : geneza, formy i ich ewolucja od rewolucji francuskiej do końca Wielkiej WojnyThe cult of the fallen soldier : the genesis of the cult, its forms and evolution from French revolution till the end of the Great War / Jerzy PAŁOSZ // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 147–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lista Wildsteina a spirala ujadania i jazgotu[Wildstein's list and spiral of baying and clamour] / Jerzy PAŁOSZ // W: Między odpowiedzialnością a sensacją : dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków / pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Marty Wrońskiej, Wojciecha Furmana. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. — ISBN: 9788373382428. — S. 55–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Małopolska prasa o inwestycjach dofinansowywanych z Funduszy Unijnych[The press of Malopolska about financed with Union Funds investments] / Magdalena Kulińska, Jerzy PAŁOSZ // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 25–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomnik wojenny w dyskursie politycznym i kulturowym na przykładzie niemieckich pomników na obecnym terenie PolskiWar memorial in political and cultural discourse on the example of German war memorials within the borders of today's Poland / Jerzy PAŁOSZ // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 239–255. — Bibliogr. s. 252–253

 • słowa kluczowe: Wałbrzych, niemieckie pomniki wojenne, totenburg, Góra Świętej Anny, pomniki lokalne - Denkmaler

  keywords: Wałbrzych, German war memorials, Totenburg, local monuments - Denkmaler, Polish western territories, Mount St. Anna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola prasy regionalnej w mediatyzacji polityki : „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski” w samorządowych wyborach w Małopolsce w 2006 r.The role of regional press in mediatisation of politics : “Gazeta Krakowska” and “Dziennik Polski” in the local elections in Małopolska region in 2006 / Jerzy PAŁOSZ // W: Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura, Stanisława Michalczyka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2735). — ISBN: 978-83-226-1855-4. — S. 299–312. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Strategia formuły prasy regionalnej na przykładzie „Gazety Krakowskiej” w latach 1990–2006[Strategy of the regional press on the example of “Gazeta Krakowska” in the period 1990–2006] / Jerzy PAŁOSZ // W: Media regionalne : sukcesy i porażki / pod red. Janusza Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana. — Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2008. — ISBN: 978-83-60056-23-3. — S. 43–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Strategie wydawnicze \emph{Gazety Krakowskiej} w latach 1990-2006[Editorial strategies of \emph{Gazeta Krakowska} in the period 1990-2006] / Ignacy S. FIUT, Jerzy PAŁOSZ // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2006 R. 49 nr 3–4, s. 187–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Śmiercią złączeni : o cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-WęgryBound by death : on the World War I cemeteries in the Polish Kingdom under the Austro-Hungarian administration / Jerzy PAŁOSZ. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — 433, [1] s.. — Bibliogr. s. 411–419, Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-62196-66-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ten wspaniały strajk ludzkości... : z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny[This wonderful strike of humanity... : from the history of the soldiers of the Eastern Front of the Great War] / Jerzy PAŁOSZ, współpr.: Stanisław Baran, Marek Kiełtyka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2018. — 281, [1] s.. — Bibliogr. s. 261–266, Summ.. — ISBN: 978-83-65705-57-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The military cemetery as a form of the cult of the fallen soldier: the history of the idea and its destruction on the example of Austro-Hungarian cemeteries in “Russian Poland” / Jerzy PAŁOSZ // Remembrance and Solidarity ; ISSN 2084-3518. — 2014 iss.2, s. 299–323. — Bibliogr. s. 321–323, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zagadnienie przemocy w polskiej prasie regionalnej[The issue of violence in the Polish regional press] / Jerzy PAŁOSZ // W: Media masowe wobec przemocy i terroryzmu / red. nauk.: Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. — (Seria Media Polskie ; t. 3). — ISBN: 978-83-7545-146-7. — S. 163–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: