Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Pałosz, dr

emeryt

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1829133
2019211
2018211
201511
2014211
201211
201111
201022
200922
200822
2006321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18171
201922
201822
201511
2014211
201211
201111
201022
200922
200822
200633
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1818
201922
201822
201511
201422
201211
201111
201022
200922
200822
200633
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
201922
201822
201511
201422
201211
201111
201022
200922
200822
200633
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18126
2019211
2018211
201511
2014211
201211
201111
201022
200922
200822
200633
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18117
2019211
2018211
201511
2014211
201211
201111
201022
200922
200822
2006331
 • Cmentarz wojenny jako przekaz ideowy : na przykładzie nekropolii z I wojny światowej w Małopolsce północnejMilitary cemetery as message of ideals: the example of World War I necropolis in northern Małopolska region / Jerzy PAŁOSZ // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 113–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cmentarze wojenne z I wojny światowej w północnej Małopolsce : studium destrukcji przestrzeni pamięci[War cemeteries of world war I in the nothern Malopolska : study on the destruction of spaces of memory] / Jerzy PAŁOSZ // W: Znaki Pamięci IV : w 95 rocznicę bitwy gorlickiej : Gorlice, 02. 05. 2010 : materiały z konferencji / red. Mirosław Łopata, Kamil Ruszała ; Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE. — Gorlice : Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji CRUX GALICIAE, 2011. — ISBN: 978-83-7631-243-9. — S. 32–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czas przeszły, na zapomnienie skazany? : [recenzja] : \emph {Gazeta Krakowska} w antrakcie: wspomnienia redaktora / Sławomir J. Tabkowski. — Katowice, 2014[Past tense, doomed to oblivion ?] / Rec. Jerzy PAŁOSZ // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2015 T. 58 nr 4, s. 974–977

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Gra o przetrwanie : problemy prasy regionalnej w latach 1989–2009 na przykadzie „Gazety Krakowskiej”[The survival games : problems of the regional press in years 1988–1992, the case of ”Gazeta Krakowska” / Jerzy PAŁOSZ // W: Radio i gazety : transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, [et al.]. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. — (Oblicza Mediów). — ISBN: 978-83-7611-633-4. — S. 117–127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Kult poległego żołnierza : geneza, formy i ich ewolucja od rewolucji francuskiej do końca Wielkiej WojnyThe cult of the fallen soldier : the genesis of the cult, its forms and evolution from French revolution till the end of the Great War / Jerzy PAŁOSZ // W: Człowiek w przestrzeniach komunikacyjnych = Man in communications spaces / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 12) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-365-8. — S. 147–173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lista Wildsteina a spirala ujadania i jazgotu[Wildstein's list and spiral of baying and clamour] / Jerzy PAŁOSZ // W: Między odpowiedzialnością a sensacją : dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków / pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Marty Wrońskiej, Wojciecha Furmana. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. — ISBN: 9788373382428. — S. 55–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Małopolska prasa o inwestycjach dofinansowywanych z Funduszy Unijnych[The press of Malopolska about financed with Union Funds investments] / Magdalena Kulińska, Jerzy PAŁOSZ // W: Małopolska w Europie : raport na temat wdrażania i wykorzystania funduszy strukturalnych w Małopolsce w latach 2004–2006 / pod red. Roberta Borkowskiego i Roberta Lisowskiego. — Kraków : Fundacja Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych, 2006. — S. 25–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomnik wojenny w dyskursie politycznym i kulturowym na przykładzie niemieckich pomników na obecnym terenie PolskiWar memorial in political and cultural discourse on the example of German war memorials within the borders of today's Poland / Jerzy PAŁOSZ // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 239–255. — Bibliogr. s. 252–253

 • słowa kluczowe: Wałbrzych, niemieckie pomniki wojenne, totenburg, Góra Świętej Anny, pomniki lokalne - Denkmaler

  keywords: Wałbrzych, German war memorials, Totenburg, local monuments - Denkmaler, Polish western territories, Mount St. Anna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rola prasy regionalnej w mediatyzacji polityki : „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski” w samorządowych wyborach w Małopolsce w 2006 r.The role of regional press in mediatisation of politics : “Gazeta Krakowska” and “Dziennik Polski” in the local elections in Małopolska region in 2006 / Jerzy PAŁOSZ // W: Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura, Stanisława Michalczyka. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2735). — ISBN: 978-83-226-1855-4. — S. 299–312. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Strategia formuły prasy regionalnej na przykładzie „Gazety Krakowskiej” w latach 1990–2006[Strategy of the regional press on the example of “Gazeta Krakowska” in the period 1990–2006] / Jerzy PAŁOSZ // W: Media regionalne : sukcesy i porażki / pod red. Janusza Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana. — Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2008. — ISBN: 978-83-60056-23-3. — S. 43–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Strategie wydawnicze \emph{Gazety Krakowskiej} w latach 1990-2006[Editorial strategies of \emph{Gazeta Krakowska} in the period 1990-2006] / Ignacy S. FIUT, Jerzy PAŁOSZ // Zeszyty Prasoznawcze : kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych / Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 0555-0025. — 2006 R. 49 nr 3–4, s. 187–188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Śmiercią złączeni : o cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-WęgryBound by death : on the World War I cemeteries in the Polish Kingdom under the Austro-Hungarian administration / Jerzy PAŁOSZ. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2012. — 433, [1] s.. — Bibliogr. s. 411–419, Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-62196-66-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ten wspaniały strajk ludzkości... : z dziejów żołnierzy frontu wschodniego Wielkiej Wojny[This wonderful strike of humanity... : from the history of the soldiers of the Eastern Front of the Great War] / Jerzy PAŁOSZ, współpr.: Stanisław Baran, Marek Kiełtyka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2018. — 281, [1] s.. — Bibliogr. s. 261–266, Summ.. — ISBN: 978-83-65705-57-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The military cemetery as a form of the cult of the fallen soldier: the history of the idea and its destruction on the example of Austro-Hungarian cemeteries in “Russian Poland” / Jerzy PAŁOSZ // Remembrance and Solidarity ; ISSN 2084-3518. — 2014 iss.2, s. 299–323. — Bibliogr. s. 321–323, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zagadnienie przemocy w polskiej prasie regionalnej[The issue of violence in the Polish regional press] / Jerzy PAŁOSZ // W: Media masowe wobec przemocy i terroryzmu / red. nauk.: Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. — (Seria Media Polskie ; t. 3). — ISBN: 978-83-7545-146-7. — S. 163–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: