Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Frączek-Szczypta, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2055-1489

ResearcherID: B-9658-2013

Scopus: 27267694100

PBN: 901049

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 230, z ogólnej liczby 232 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAdhesion and growth of human osteoblast-like cell in cultures on nanocomposite carbon-based materials
  AutorzyLucie Bačákova, Lubica Grausová, Jiří Vacík, Vasily Lavrentiev, Stanisław BŁAŻEWICZ, Aneta FRĄCZEK, Alexander Kromka, Ken Haenen
  ŹródłoNanoscience and Nanotechnology Letters. — 2011 vol. 3 no. 1 spec. iss. on Advanced carbon nanostructures, s. 99–109
 • keywords: bone tissue engineering, electrical conductivity, nanoscale surface roughness, osteoblasts, nanotechnology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1166/nnl.2011.1127

2
 • [referat, 2015]
 • TytułAlternative binder precursors for carbon & graphite manufacture
  AutorzyLIS Tomasz, Korzec Natalia, Frohs Wilhelm, Tomala Janusz, FRĄCZEK-SZCZYPTA Aneta, BŁAŻEWICZ Stanisław
  ŹródłoCarbon 2015 : innovation with carbon materials : the annual world conference on Carbon : Dresden, Germany, July 12–17, 2015 : abstracts: posters. — Germany : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2015. — S. 206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2006]
 • TytułAn emph {in vitro} study of biomaterials modified by Hyaluronic Acid
  AutorzyI. RAJZER, A. FRĄCZEK, E. Zaczynska
  Źródło20textsuperscript{th} European conference on Biomaterials : September 27 to October 1, 2006, Nantes, France : ESB Nantes 2006 : final program / ESB. — [France : ESB], [2006]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplications of comet assay for the evaluation of genotoxicity and DNA repair efficiency in nanomaterials research
  AutorzyA. Panek, M. BŁAŻEWICZ, A. FRĄCZEK-SZCZYPTA, J. Adamczyk, J. Wiltowska-Zuber, C. Paluszkiewicz
  ŹródłoActa Physica Polonica. A. — 2018 vol. 133 no. 2, s. 280–282. — tekst: https://goo.gl/JUytv1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.133.280

6
 • [referat, 2013]
 • TytułAssessment of carbon nanotubes with an emph{in vitro} blood brain barrier model
  AutorzyAnil Misra, Tahmina Bahar Syeda, Rostislav Shevchenko, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta MENASZEK, Jimi Adu, Stanisław BŁAŻEWICZ, Mohammad S. Alavijeh
  ŹródłoSpring school: Biocompatibility of nanomaterials : London, United Kindgom, 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} April 2013 : programme and abstract book. — [London : s. n.], 2013. — K. 21
 • keywords: carbon nanotubes, blood brain barrier (BBB), P-glycoprotein (Pgp)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania dyspersji nanorurek weglowych w roztworach polimerowych
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania genotoksyczności i rakotwórczości
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — S. 42–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania in vitro biokompatybilności nanorurek węglowych przed i po funkcjonalizacji
  AutorzyMENASZEK E., FRĄCZEK-SZCZYPTA A., BŁAŻEWICZ S.
  ŹródłoPostępy Biologii Komórki. — 2012 t. 39 suppl. nr 27, s. 86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania emph{in vivo}
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — S. 57–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie biozgodności jednościennych nanorurek węglowych w warunkach {em in vitro} i {em in vivo}
  AutorzyA. FRĄCZEK, E. Menaszek, B. Czajkowska, L. Bacakova, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 8–11. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/69-72F.pdf
 • słowa kluczowe: biozgodność, badania histologiczne i histochemiczne, wolne rodniki, jednościenne nanorurki węglowe

  keywords: free radicals, biocompatibility, histological and histochemical reaction, single wall carbon nanotubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie biozgodności materiałów implantacyjnych modyfikowanych nanorurkami
  AutorzyAneta FRĄCZEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2006 nr 9, s. 33–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie in vitro kompozytów: polisulfon – jednościenne nanorogi węglowe
  AutorzyA. FRĄCZEK, M. BŁAŻEWICZ, E. Zaczynska, A. Czarny, L. Bacakova
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 123–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2014]
 • TytułBiocompatibility of carbon nanocoatings
  AutorzyA. FRĄCZEK-SZCZYPTA, A. BENKO, M. BŁAŻEWICZ, S. BŁAŻEWICZ, A. Weselucha-Birczynska
  Źródło4textsuperscript{th} International carbon composites conference : May 12–14, 2014, Arcachon, France. — [France : s. n.], [2014]. — S. 66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2012]
 • TytułBiocompatibility of pristine and functionalized carbon nanotubes
  AutorzyE. MENASZEK, A. FRĄCZEK-SZCZYPTA, S. BŁAŻEWICZ, T. B. Syeda, A. Misra, M. Avalijeh, J. Adu
  ŹródłoCarbon2012 : the annual world conference on Carbon : June 17–22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Frączek-Szczypta, Teresa Gumuła ; Polish Carbon Society. — Kraków : PCS, cop. 2012. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2006]
 • TytułBiocompatibility of PTFE-based terpolymer and PSU polymers modified with single wall carbon nanotubes and short carbon fibers
  AutorzyA. FRĄCZEK, M. Kostarek, M. BŁAŻEWICZ, B. Czajkowska
  ŹródłoBiomaterials in regenerative medicine : international conference : Vienna, October 22–25, 2006 : abstracts / Polish Academy of Sciences. Scientific Centre in Vienna. — [Vienna : PAS SC], [2006]. — S. P-18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułBiological assessment of biostable – based polymers modified with single wall carbon nanotubes
  AutorzyAneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Lubica Grausova, Anna M. Osyczka, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 193, P2-127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2007]
 • TytułBiological assessment of single wall carbon nanotubes (SWNT) and polysulfone (PSU) composite modified with SWNT
  AutorzyA. FRĄCZEK, E. Menaszek, L. Grausova, M. BŁAŻEWICZ, S. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoNan'Autrans 07 : GDR-I Nano-I annual meeting on Science and applications of nanotubes: October 15–19textsuperscript{th} 2007 Autrans (France). — [France : s. n.], [2007]. — S. X-6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBiological effects of polymers modified with carbon nanotubes on human osteoblast-like MG 63 cells
  AutorzyLubica Grausova, Lucie Bacakova, Aneta FRĄCZEK, Stanisław BŁAŻEWICZ, Marta BŁAŻEWICZ, Michael Pepka
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 14–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBiomateriały w leczeniu pourazowych ubytków nerwów obwodowych : przegląd metod i materiałów
  AutorzyDanuta Szarek, Włodzimierz Jarmundowicz, Aneta FRĄCZEK, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 56–57, s. 40–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBiostable polymers modified with carbon nanotubes – biocompatibility assessment
  AutorzyAneta FRĄCZEK, Marta BŁAŻEWICZ, Anna M. Osyczka, Lubica Grausova
  ŹródłoActa Biochimica Polonica. — 2008 vol. 55 Suppl. 4, s. 80, O3.11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2017]
 • TytułBiozgodność i prozapalny potencjał funkcjonalizowanych nanorurek węglowych
  AutorzyBarbara ZAGRAJCZUK, Grzegorz Kazek, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta Menaszek
  ŹródłoNanoBioMateriały - teoria i praktyka : materiały konferencyjne : Toruń 29-31 maja 2017 / red. Wojciech Zieliński, [et al.]. — Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, cop. 2017. — S. 70 PG11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2019]
 • TytułCarbon based materials for medical applications
  AutorzyA. FRĄCZEK-SZCZYPTA
  ŹródłoLIV Zakopane School of Physics [Dokument elektroniczny] : breaking frontiers: submicron structures in physics and biology : international symposium : May 21textsuperscript{st}–25textsuperscript{th} 2019, Zakopane, Poland : [book of abstracts] / eds. Wojciech M. Kwiatek, Marta Marszałek, Paweł Sobieszczyk. — Kraków : IFJ PAN, 2019. — S. 26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułCarbon fibers as a new type of scaffold for midbrain organoid development
  AutorzyAnna Tejchman, Agnieszka Znój, Paula Chlebowska, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Marcin Majka
  ŹródłoInternational Journal of Molecular Sciences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 21 iss. 17 art. no. 5959, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/17/5959/pdf
 • keywords: scaffold, carbon fibers, 3D model, Parkinson’s disease, PITX3, TH, LMX1A, NURR1, organoid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijms21175959

25
 • [referat, 2007]
 • TytułCarbon fibers formation from PAN precursors modified with carbon and ceramic nanoconstituents
  AutorzyA. FRĄCZEK, K. NOWICKA,  M. Bogun, T. Mikołajczyk, S. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoAQUITAINE [Dokument elektroniczny] : industrie recherche formation : 1textsuperscript{st} international carbon composites conference : September 17th–19th 2007 Arcachon, France / Avantage Aquitaine, [et al.]. — [France ; ACTES], [2007]. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: