Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Pluta, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8728-2631

ResearcherID: G-1036-2018

Scopus: 36955499800

PBN: 3986170

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza rozwoju krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu modelu energetycznego TIMES-PL
  AutorzyMarcin PLUTA, Ewa ZAJDA, Artur WYRWA
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — S. 138
2
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza wpływu na stan środowiska i zdrowie ludzkie wybranych scenariuszy energetycznych
  AutorzyMarcin PLUTA, Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 343–350
3
 • [referat, 2007]
 • TytułBenefit analysis of development of cogeneration systems in Polish big cities – case study for Kraków
  AutorzyAnna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK
  ŹródłoEnergy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 91–101
4
 • [referat, 2020]
 • TytułCombining long and short-term planning methods to design a pathway to carbon neutrality in a coal-based power system
  AutorzyArtur WYRWA, Wojciech SUWAŁA, Marcin PLUTA, Stanisław TOKARSKI, Janusz ZYŚK, Maciej RACZYŃSKI
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 31
5
 • [referat, 2007]
 • TytułCost-benefit analysis of development of cogeneration systems in big cities : integrated assessment modelling
  AutorzyAnna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK
  ŹródłoEEM-07 : The European Electricity Market : challenge of the unification : 4textsuperscript{th} conference : May 23–25, 2007 Cracow, Poland / red. Andrzej Wędzik ; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Łódzki. — Łódź : IEPŁ, SEP, cop. 2007. — S. 59–66
6
 • [materiały konferencyjne (red.), 2016]
 • TytułEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts
  Autorzyeds. Magdalena DUDEK, Tadeusz OLKUSKI, Wojciech SUWAŁA, Bartłomiej LIS, Marcin PLUTA ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering
  Details[Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — 140 s.
7
 • [referat, 2019]
 • TytułImpact of reduction of $CO_2$ emissions in the households and tertiary sector on air quality and human health
  AutorzyJanusz ZYŚK, Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA, Marcin PLUTA
  ŹródłoSEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — S. 82
8
 • [referat, 2011]
 • TytułImpacts of new rules under EU emission trading system on the fuel and technology mix of the Polish power sector
  AutorzyMarcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK
  ŹródłoIYCE'11 : 3textsuperscript{rd} International Youth Conference on Energetics : 7textsuperscript{th} July–9textsuperscript{th} July, 2011, Leiria, Portugal : program & abstracts. — [Portugal : s. n.], cop. 2011. — S. 8
9
 • [referat, 2013]
 • TytułModeling the mid-term development of the energy system in Poland with the use of TIMES-PL model
  AutorzyArtur WYRWA, Marcin PLUTA, Janusz ZYŚK
  ŹródłoENERDAY : 8textsuperscript{th} conference on Energy economics and technology : energy policies and market design in Europe : 19textsuperscript{th} April 2013, Dresden : book of abstracts / Technische Universität Dresden. Faculty of Business and Economics. Chair of Energy Economics. — [Dresden : TU], [2013]. — S. [1]
10
 • [referat, 2013]
 • TytułModelling the development of the Polish domestic heat sector with the focus on small biomass instalations
  AutorzyMarcin PLUTA, Artur WYRWA, Ewa ZAJDA, Janusz ZYŚK, Kamila DREBSZOK
  ŹródłoVykurovanie 2013 : energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov : zborník prednášok z 21. medzinárodnej konferencie : 4.–8. marec 2013, L'ubovnianske kúpele / Slovenská spoločnost' pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava. — Bratislava : SSTP Bratislava, [2013]. — S. 185–188
11
 • [referat, 2013]
 • TytułModelling the mid-term development of the energy system with the use of technology explicit partial equilibrium model
  AutorzyArtur WYRWA, Marcin PLUTA, Janusz ZYŚK, Szymon Skoneczny, Tomasz MIROWSKI
  ŹródłoCracow'13 Grid Workshop : November 4–6, 2013, Krakow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2013. — S. 55–56
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułNa horyzoncie gaz : analiza scenariusza wykorzystania gazu ziemnego w polskim systemie elektroenergetycznym do 2035 r.
  AutorzyArtur WYRWA, Ewa ZAJDA, Marcin PLUTA
  ŹródłoEnergetyka Cieplna i Zawodowa. — 2013 nr 6, s. 57–60
13
 • [referat, 2016]
 • TytułNear future of Polish energy system – COP21 and BAT conclusions
  AutorzyWojciech SUWAŁA, Artur WYRWA, Marcin PLUTA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 17
14
 • [referat, 2017]
 • TytułPrognozy popytu na paliwa i energię w Polsce i na świecie : [streszczenie]
  AutorzyTadeusz OLKUSKI, Artur WYRWA, Marcin PLUTA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 13–14
15
 • [referat, 2007]
 • TytułTowards an integrated assessment of environmental and human health impact of energy sector in Poland
  AutorzyArtur WYRWA, Janusz ZYŚK, Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Jerzy Buriak, Louis Jestin
  ŹródłoEnviroInfo Warsaw 2007 : Environmental informactics and system research : 21st international conference on Informatics for environmental protection : September 12–14, 2007 Warsaw, Poland. Vol. 2, Workshop and application papers / eds. Olgierd Hryniewicz, Jan Studziński, Anna Szediw. — Aachen : Shaker Verlag, 2007. — S. 267–275
16
 • [referat, 2019]
 • TytułUnit commitment and dispatch model of the Polish power system
  AutorzyMarcin PLUTA, Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA, Janusz ZYŚK
  ŹródłoSEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — S. 41
17
 • [referat, 2013]
 • TytułWykorzystanie modelu TIMES do analizy zużycia gazu ziemnego w polskim systemie energetycznym w horyzoncie średnioterminowym
  AutorzyArtur WYRWA, Ewa ZAJDA, Marcin PLUTA
  ŹródłoNowe otwarcie na rynku paliw gazowych : konferencja : Zakopane, 10–12 styczeń 2013 r.. — [Warszawa : Izba Gospodarcza Gazownictwa], [2013]. — S. 44–54
18
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułZintegrowana ocena oddziaływania sektora energetycznego na środowisko
  AutorzyArtur WYRWA, Louis Jestin, Beata ŚLIŻ, Janusz ZYŚK, Marian PLUTA
  ŹródłoOchrona powietrza atmosferycznego : osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2006. — S. 231–234