Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Zajączkowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kigbp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7672-4609

ResearcherID: T-2419-2017

Scopus: 36186503200

PBN: 909558

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
 • [article, 2013]
 • TytułII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego
  AutorzyMaciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA
  ŹródłoKruszywa : produkcja, transport, zastosowanie. — 2013 3, s. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [journal paper, 2012]
 • TytułAlternatywne sposoby urabiania skał w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2012 nr 83, s. 69–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [proceedings, 2006]
 • TytułAnaliza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego
  AutorzyMaciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 403–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [journal paper, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w kontekście zgazowania węgla
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2011 t. 14 z. 2, s. 203–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [journal paper, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w Polsce
  AutorzyMaciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Zbigniew KASZTELEWICZ
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2017 t. 20 z. 3, s. 29–39
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, Polska, Latrobe Valley, Australia, energetyka i górnictwo węgla brunatnego

  keywords: Poland, brown coal, Latrobe Valley, Australia, power industry and brown coal mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [article, 2016]
 • TytułAnaliza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża "Raciszyn"
  AutorzyTomasz Będkowski, Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 2, s. 107–112
 • słowa kluczowe: skały węglanowe, frezowanie, mechaniczne urabianie skał, złoże "Raciszyn", zrywanie

  keywords: cutting, mechanical rock extraction, carbonate rock, 'Raciszyn' deposit, ripping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [article, 2014]
 • TytułBranża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 2, s. 37–44
 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, czynne zagłębia górniczo-energetyczne, stan obecny branży, scenariusz pesymistyczny rozwoju

  keywords: brown coal, open-cast mining, achieving of brown coal industry, active mine and energy fields in Poland, worst-case scenario of development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
14
15
16
 • [article, 2006]
 • TytułBudowa zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego – innowacyjne podejście do technologii zwałowania na przykładzie O/Drzewce w KWB „Konin”
  AutorzyZbigniew Kasztelewicz, Zbigniew Jagodziński, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 121–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [chapter, 2014]
 • TytułCharakterystyka polskiej branży węgla brunatnego w liczbach
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA
  ŹródłoWęgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — S. 167–187
 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel brunatny, płatności publiczno-prawne

  keywords: lignite, parametry pracy kopalń węgla brunatnego, working parameters of lignite mines reclamation, public-legal payments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [chapter, 2014]
 • TytułEfektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w krajach Unii Europejskiej
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA
  ŹródłoWęgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — S. 189–197
 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, elektrownie na węgiel brunatny w UE, efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego

  keywords: lignite, efficiency of electricity production from lignite, lignite-fired power plants in the EU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [proceedings, 2008]
 • TytułEnergetyka na węglu brunatnym – szanse i zagrożenia
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : X konferencja : Mysłowice 27–28 marca 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Głowny SIiTG, [2008]. — S. 75–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monograph, 2014]
 • TytułGeotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland
  Autorzyred. Marek CAŁA, Friedrich von Bismarck, Michael Illing ; aut.: Friedrich von Bismarck, [et al.], Marek CAŁA, [et al.], Sylwia CYGAN, [et al.], Jerzy WÓJCIK, [et al.], Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.]
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 449, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [article, 2010]
 • TytułGłówne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Jerzy KLICH, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski. Inżynieria Środowiska. — 2010 nr 17, s. 27–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [article, 2019]
 • TytułGórnictwo odkrywkowe na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii – historia i teraźniejszość
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 10, s. 31–36. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1163-pdf.html
 • słowa kluczowe: gospodarka, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, kruszywa, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

  keywords: economy, lignite, surface mining, aggregates, Department of Mining Engineering and Health Safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [article, 2007]
 • TytułGórnictwo węgla brunatnego w Republice Czeskiej
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  ŹródłoWęgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. — 2007 nr 3, s. 41–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [article, 2013]
 • TytułGórnictwo węgla brunatnego w Serbii
  AutorzyZbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA
  ŹródłoWęgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. — 2013 nr 3, s. 22–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: