Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Zajączkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7672-4609

ResearcherID: T-2419-2017

Scopus: 36186503200

PBN: 909558

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 90 publikacji Autora


1
 • II edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego
2
 • AGH śladami górnictwa miedzi w Chile
3
 • Alternatywne sposoby urabiania skał w górnictwie odkrywkowym
4
 • Analiza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego
5
 • Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Rogóźno” w kontekście zgazowania węgla
6
 • Analiza porównawcza górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w Polsce
7
 • Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża "Raciszyn"
8
 • Branża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku
9
 • Branża węgla brunatnego w Australii
10
 • Branża węgla brunatnego w Polsce
11
 • Branża węgla brunatnego w Polsce
12
 • Branża węgla brunatnego w Polsce
13
 • Branża węgla brunatnego w Polsce
14
 • Branża węgla brunatnego w Polsce
15
 • Budowa zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego – innowacyjne podejście do technologii zwałowania na przykładzie O/Drzewce w KWB „Konin”
16
 • Charakterystyka polskiej branży węgla brunatnego w liczbach
17
 • Człowiek – najlepsza inwestycja
18
 • Efektywność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego w krajach Unii Europejskiej
19
 • Energetyka na węglu brunatnym – szanse i zagrożenia
20
 • Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland
21
 • Główne czynniki przemawiające za zagospodarowaniem złóż z rejonu Nadodrza
22
 • Górnictwo węgla brunatnego w Republice Czeskiej
23
 • Górnictwo węgla brunatnego w Serbii
24
 • Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia
25
 • Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego