Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0117-9618

ResearcherID: brak

Scopus: 6602997252

PBN: 909427

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Alders (\emph {Alnus sp.}) as a potential biological stabilizer on fly ash disposal sites
2
  • Efekty wprowadzenia olsz (\emph{Alnus} sp.) na składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów
3
  • Ocena przydatności odpadów z produkcji metali ziem rzadkich do rekultywacji
4
  • Oddziaływanie olszy czarnej (\emph{Alnus glutinosa}) nasadzanej rzędowo na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów
5
  • Reakcja respiracji gleb industrioziemnych na naturalne czynniki stresowe
6
  • Różnorodność genetyczna zespołów mikroorganizmów glebowych pod drzewostanami sosnowymi strefy umiarkowanej i borealnej
7
  • Usefulness of mineral wastes after extraction of rare elements for reclamation purposes
8
  • Wpływ stresowych czynników środowiskowych na tempo mineralizacji węgla i azotu w glebach lasów borealnych