Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0117-9618

ResearcherID: brak

Scopus: 6602997252

PBN: 909427

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)
  AutorzyWojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska. — 2010 nr 17, s. 45–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of the bait-lamina method to measure the feeding activity of soil fauna in temperate forests
  AutorzyBeata Klimek, Maria Niklińska, Małgorzata Jaźwa, Marcin CHODAK, Agata Tarasek
  ŹródłoPolish Journal of Ecology. — 2015 vol. 63 iss. 3, s. 414–423
 • keywords: forest soils, biodiversity, soil fauna feeding activity, vascular plants, bait-lamina strips

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3161/15052249PJE2015.63.3.011

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułChemistry of sulfur-contaminated soil substrate from a former Frasch extraction method sulfur mine leachate with various forms of litter in a controlled experiment
  AutorzyJustyna Likus-Cieślik, Marcin Pietrzykowski, Marcin CHODAK
  ŹródłoWater, Air and Soil Pollution. — 2018 vol. 229 iss. 3 art. no. 71, s. 1–14. — tekst: https://goo.gl/BHC7sh
 • keywords: remediation, organic matter, sulfur contamination, Frasch method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11270-018-3716-2

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComposition and activity of soil microbial communities in different types of temperate forests
  AutorzyMarcin CHODAK, Beata Klimek, Maria Niklińska
  ŹródłoBiology and Fertility of Soils. — 2016 vol. 52 iss. 8, s. 1093-1104. — tekst: https://goo.gl/D4DRHD
 • keywords: PLFA, plant diversity, CLPP, functional microbial diversity, MicroResp (TM), temperate forest soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00374-016-1144-2

6
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEffect of black alder (emph{Alnus glutinosa}) admixture to Scots pine (emph{Pinus sylvestris}) plantations on chemical and microbial properties of sandy mine soils
  AutorzyKatarzyna SROKA, Marcin CHODAK, Beata Klimek, Marcin Pietrzykowski
  ŹródłoApplied Soil Ecology. — 2018 vol. 124, s. 62–68. — tekst: https://goo.gl/hcqmxW
 • keywords: microbial biomass, mine soils, basal respiration, CLPP, black alder, N mineralization rate, phytomelioration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsoil.2017.10.031

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułErfassung von Humusmengen und -qualitäten in organischen Auflagen in Rein- und Mischbeständen von Buchen und Fichten unterschiedlichen Alters
  AutorzyM. Jansen, M. CHODAK, J. Saborowski, F. Beese
  ŹródłoAllgemeine Forst- und Jagdzeitung. — 2005 Jg. 176 H. 9/10, s. 176–186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułFunctional diversity of soil microbial communities in boreal and temperate Scots pine forests
  AutorzyBeata Klimek, Marcin CHODAK, Małgorzata Jaźwa, Maria Niklińska
  ŹródłoEuropean Journal of Forest Research. — 2016 vol. 135 iss. 4, s. 731–742. — tekst: https://goo.gl/843qir
 • keywords: CLPP, functional microbial diversity, Pinus sylvestris L., MicroResp (TM), podzols

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10342-016-0968-5

14
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułNear-infrared spectroscopy for analysis of chemical and microbiological properties of forest soil organic horizons in a heavy-metal-polluted area
  AutorzyMarcin CHODAK, Maria Niklińska, Friedrich Beese
  ŹródłoBiology and Fertility of Soils. — 2007 vol. 44 iss. 1, s. 171–180. — tekst: https://goo.gl/cLeU1Q
 • keywords: heavy metal pollution, basal respiration, forest soil organic horizons, soil microbial biomass, NIR spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00374-007-0192-z

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNear infrared spectroscopy for determination of total and exchangeable cations in geologically heterogeneous forest soils
  AutorzyMarcin CHODAK, Partap Khanna, Balazs Horvath, Friedrich Beese
  ŹródłoJournal of Near Infrared Spectroscopy. — 2004 vol. 12 iss. 5, s. 315–324
 • keywords: forest soils, NIR spectroscopy, base saturation, exchangeable cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1255/jnirs.440

19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOchrona środowiska wodnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego
  AutorzyMarcin CHODAK, Krzysztof POLAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4, s. 109–115. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_07.pdf
 • słowa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmokłe, rzeki

  keywords: surface mining, wetlands, rivers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPollution-induced community tolerance of microorganisms from forest soil organic layers polluted with Zn or Cu
  AutorzyMaria Niklińska, Marcin CHODAK, Ryszard Laskowski
  ŹródłoApplied Soil Ecology. — 2006 vol. 32 iss. 3, s. 265–272. — tekst: https://goo.gl/nYHGUg
 • keywords: copper, zinc, metal tolerance, Biolog((R)), pollution-induced community tolerance, environmental risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsoil.2005.08.002

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułReclamation of a lignite combustion waste disposal site with alders (emph{Alnus} sp.): assessment of tree growth and nutrient status within 10 years of the experiment
  AutorzyMarcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś, Marek Pająk, Tomasz Wanic, Wojciech Krzaklewski, Marcin CHODAK
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2018 vol. 25 iss. 17, s. 17091–17099. — tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1892-7
 • keywords: fly ash, lignite, alders, revegetation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-018-1892-7

24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRewitalizacja środowiska naturalnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego
  AutorzyMarcin CHODAK, Krzysztof POLAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 67–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: