Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0117-9618

ResearcherID: brak

Scopus: 6602997252

PBN: 909427

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
  • Struktura zespołów bakterii w wierzchnich poziomach gleb bielicowych pod drzewostanami sosnowymi (\emph {Pinus sylvestris})Structure of bacterial communities in uppermost soil horizons under Scots pine (\emph {Pinus sylvestris}) stands / Marcin CHODAK, Marcin Gołębiewski, Justyna Morawska-Płoskonka, Katarzyna Kuduk, Maria Niklińska // W: „Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu” : 47 ogólnopolska konferencja naukowa : Puławy – Lublin, 12–15 maja 2013 roku : materiały konferencyjne = Microorganisms – plant – environment under changing climate / Zakład Mikrobiologii Rolniczej. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Mikrobiologii Środowiskowej. Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. — [Puławy : IUNiG. PIB], [2013]. — ISBN: 978-83-7562-128-0. — S. 23. — Tekst pol.-ang.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • The effect of drought and rewetting on the structure of forest soil bacterial communities / Marcin CHODAK, Marcin Gołębiewski, Justyna Morawska-Płoskonka, Katarzyna Kuduk, Maria Niklińska // W: Protection of soil functions – challenges for the future : international conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th}, Puławy : conference materials. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-7562-144-0. — S. 13–15

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: