Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0117-9618

ResearcherID: brak

Scopus: 6602997252

PBN: 909427

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)Analysis of environmental, social and cultural conditions of lignite extraction in Gubin region / Wojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych[Human – the best investment] / pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Marcin CHODAK, Kornel FRYDRYCH, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Radosław POMYKAŁA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Szymon SYPNIOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2010 + CD-ROM. — [176] s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne). — Na str. tyt. dod.: Projekt Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ochrona środowiska wodnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoWater protection in Lower Rhine Lignite Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmokłe, rzeki

  keywords: surface mining, wetlands, rivers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rewitalizacja środowiska naturalnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoReclamation of natural environment in Rhine Side Brown Coal Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 67–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Różnorodność genetyczna zespołów mikroorganizmów glebowych pod drzewostanami sosnowymi strefy umiarkowanej i borealnej : [abstrakt][Genetic diversity of soil microbial communities under pine forests of temperate and boreal zone : abstract] / Marcin CHODAK, Beata Klimek, Marcin Gołębiewski // W: Bioróżnorodność środowiska - znaczenie, problemy, wyzwania : konferencja naukowa : Puławy, 30–31 maja 2017 r. : materiały konferencyjne / Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. — Puławy : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-7562-258-4. — S. 26. — M. Chodak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ stresowych czynników środowiskowych na tempo mineralizacji węgla i azotu w glebach lasów borealnych : [abstrakt][Effect of environmental stressors on C and N mineralization rate in soils under boreal forests : abstract] / Beata Klimek, Marcin CHODAK, Daria Hedesz, Hamed Azarbad, Małgorzata Jaźwa, Maria Niklińska // W: Bioróżnorodność środowiska - znaczenie, problemy, wyzwania : konferencja naukowa : Puławy, 30–31 maja 2017 r. : materiały konferencyjne / Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. — Puławy : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-7562-258-4. — S. 114. — M. Chodak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wstępne badania nad zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni do analityki węgla brunatnegoPreliminary study on near infrared spectroscopy application for lignite analysis / Marcin CHODAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 41–43. — Bibliogr. s. 43. — Toż. na CD. — CD zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie spektroskopii NIR do oznaczania zawartości C i N w glebach poprzemysłowychApplication of Near Infrared spectroscopy for assessment of C and N contents in technosols / Marcin CHODAK, Anna Szczęch // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 138. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 18, s. 73–81. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania zawartości $C, N, S, P$ i kationów metali w materii organicznej gleb leśnychApplication of near infrared spectroscopy to determine contents of $C, N, S, P$ and metal cations in forest floors / Marcin CHODAK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 2, s. 213–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2005-02/IS_2005_2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zmiany widm w bliskiej podczerwieni (NIR) w poziomach organicznych pod drzewostanami bukowymi i świerkowymiNear infrared spectra of organic layers under spruce and beech stands / Marcin CHODAK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: