Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Chodak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kkoś

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0117-9618

ResearcherID: brak

Scopus: 6602997252

PBN: 909427

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości zagospodarowania złóż węgla brunatnego w rejonie Gubina ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (przyrodniczych, społecznych, kulturowych)Analysis of environmental, social and cultural conditions of lignite extraction in Gubin region / Wojciech NAWORYTA, Marcin CHODAK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Zielonogórski ; nr 137. Inżynieria Środowiska ; ISSN 1895-7323. — 2010 nr 17, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of the bait-lamina method to measure the feeding activity of soil fauna in temperate forests / Beata Klimek, Maria Niklińska, Małgorzata Jaźwa, Marcin CHODAK, Agata Tarasek // Polish Journal of Ecology ; ISSN 1505-2249. — 2015 vol. 63 iss. 3, s. 414–423. — Bibliogr. s. 422–423, Abstr.

 • keywords: forest soils, biodiversity, soil fauna feeding activity, vascular plants, bait-lamina strips

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3161/15052249PJE2015.63.3.011

4
 • Chemistry of sulfur-contaminated soil substrate from a former Frasch extraction method sulfur mine leachate with various forms of litter in a controlled experiment / Justyna Likus-Cieślik, Marcin Pietrzykowski, Marcin CHODAK // Water, Air and Soil Pollution ; ISSN 0049-6979. — 2018 vol. 229 iss. 3 art. no. 71, s. 1–14. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-17. — tekst: https://goo.gl/BHC7sh

 • keywords: remediation, organic matter, sulfur contamination, Frasch method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11270-018-3716-2

5
 • Composition and activity of soil microbial communities in different types of temperate forests / Marcin CHODAK, Beata Klimek, Maria Niklińska // Biology and Fertility of Soils ; ISSN 0178-2762. — 2016 vol. 52 iss. 8, s. 1093-1104. — Bibliogr. s. 1103–1104, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-08. — tekst: https://goo.gl/D4DRHD

 • keywords: PLFA, plant diversity, CLPP, functional microbial diversity, MicroResp (TM), temperate forest soils

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00374-016-1144-2

6
7
8
9
 • Effect of black alder (\emph{Alnus glutinosa}) admixture to Scots pine (\emph{Pinus sylvestris}) plantations on chemical and microbial properties of sandy mine soils / Katarzyna SROKA, Marcin CHODAK, Beata Klimek, Marcin Pietrzykowski // Applied Soil Ecology ; ISSN 0929-1393. — 2018 vol. 124, s. 62–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-03. — tekst: https://goo.gl/hcqmxW

 • keywords: microbial biomass, mine soils, basal respiration, CLPP, black alder, N mineralization rate, phytomelioration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsoil.2017.10.031

10
 • Effect of green alder (\emph{Alnus viridis}) and black alder (\emph{Alnus glutinosa}) on chemical and microbial properties of sandy mine soils / Marcin CHODAK, Katarzyna SROKA, Bartłomiej Woś, Marcin Pietrzykowski // Geoderma ; ISSN 0016-7061. — 2019 vol. 356 art. no. 113924, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-28

 • keywords: microbial biomass, mine soils, basal respiration, N mineralization rate, soil enzyme activities, alder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.geoderma.2019.113924

11
 • Erfassung von Humusmengen und -qualitäten in organischen Auflagen in Rein- und Mischbeständen von Buchen und Fichten unterschiedlichen AltersDetermination of humus stocks and qualities of forest floors in pure and mixed stands of spruce and beech / M. Jansen, M. CHODAK, J. Saborowski, F. Beese // Allgemeine Forst- und Jagdzeitung ; ISSN 0002-5852. — Tytuł poprz.: Annalen der Forst- und Jagdwissenschaft ; ISSN: 0723-4147. — 2005 Jg. 176 H. 9/10, s. 176–186. — Bibliogr. s. 185–186, Zsfassung, Summ., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Functional diversity of soil microbial communities in boreal and temperate Scots pine forests / Beata Klimek, Marcin CHODAK, Małgorzata Jaźwa, Maria Niklińska // European Journal of Forest Research ; ISSN 1612-4669. — 2016 vol. 135 iss. 4, s. 731–742. — Bibliogr. s. 740–742, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-01. — tekst: https://goo.gl/843qir

 • keywords: CLPP, functional microbial diversity, Pinus sylvestris L., MicroResp (TM), podzols

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10342-016-0968-5

15
16
17
 • Near-infrared spectroscopy for analysis of chemical and microbiological properties of forest soil organic horizons in a heavy-metal-polluted area / Marcin CHODAK, Maria Niklińska, Friedrich Beese // Biology and Fertility of Soils ; ISSN 0178-2762. — 2007 vol. 44 iss. 1, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/cLeU1Q

 • keywords: heavy metal pollution, basal respiration, forest soil organic horizons, soil microbial biomass, NIR spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00374-007-0192-z

18
19
 • Near infrared spectroscopy for determination of total and exchangeable cations in geologically heterogeneous forest soils / Marcin CHODAK, Partap Khanna, Balazs Horvath, Friedrich Beese // Journal of Near Infrared Spectroscopy ; ISSN 0967-0335. — 2004 vol. 12 iss. 5, s. 315–324. — Bibliogr. s. 324

 • keywords: forest soils, NIR spectroscopy, base saturation, exchangeable cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1255/jnirs.440

20
21
 • Ochrona środowiska wodnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoWater protection in Lower Rhine Lignite Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmokłe, rzeki

  keywords: surface mining, wetlands, rivers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Pollution-induced community tolerance of microorganisms from forest soil organic layers polluted with Zn or Cu / Maria Niklińska, Marcin CHODAK, Ryszard Laskowski // Applied Soil Ecology ; ISSN 0929-1393. — 2006 vol. 32 iss. 3, s. 265–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/nYHGUg

 • keywords: copper, zinc, metal tolerance, Biolog((R)), pollution-induced community tolerance, environmental risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsoil.2005.08.002

24
 • Reclamation of a lignite combustion waste disposal site with alders (\emph{Alnus} sp.): assessment of tree growth and nutrient status within 10 years of the experiment / Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś, Marek Pająk, Tomasz Wanic, Wojciech Krzaklewski, Marcin CHODAK // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2018 vol. 25 iss. 17, s. 17091–17099. — Bibliogr. s. 17098–17099. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-11. — tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-1892-7

 • keywords: fly ash, lignite, alders, revegetation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-018-1892-7

25
 • Relationships between microbial and chemical properties in mine soils reclaimed for forestryZależności pomiędzy mikrobiologicznymi i chemicznymi właściwościami gleb poprzemysłowych zrekultywowanych w kierunku leśnym / Marcin CHODAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 27–35. — Bibliogr. s. 34–35, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-04/Geomatics_2010_4_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: