Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Hydzik-Wiśniewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3273-9876

ResearcherID: S-8761-2017

Scopus: 55846997600

PBN: 909452

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat, 2007]
 • TytułBetony lekkie, a budownictwo podziemne
  AutorzyPiotr CZAJA, Joanna HYDZIK
  ŹródłoBeton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym : seminarium 18.04.2007 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska] : SITG, [2007]. — S. [1–7]
4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBetony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze
  AutorzyJoanna HYDZIK, Piotr CZAJA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3, s. 191–198. — tekst: https://goo.gl/xO61ik
5
 • [monografia, 2010]
 • TytułBetony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście
  AutorzyJoanna HYDZIK, Piotr CZAJA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.
6
 • [referat, 2007]
 • TytułBetony wysokowartościowe – zakres możliwych zmian w obudowach szybów w oparciu o zasady projektowania wg PN-G-05015:1997
  AutorzyJoanna HYDZIK, Paweł JEDNACZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — S. 111–118
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEffectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use
  AutorzySebastian OLESIAK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2018 vol. 40 no. 4, s. 244–253. — tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no4/art02_no4_2018.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEkonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnym
  AutorzyPiotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 121–130. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_09.pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGórniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf
10
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułHistoria przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w Wieliczce
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 95–106
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKoncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy Kłodzkiej
  AutorzyDaniel WAŁACH, Joanna HYDZIK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 601–608. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_61.pdf
13
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułKopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — S. 67–79
14
 • [referat, 2001]
 • TytułMetody geotechniki górniczej w zabezpieczaniu zabytkowych dzielnic na przykładzie Sandomierza
  AutorzyJoanna Hydzik, Tadeusz MIKOŚ
  ŹródłoZabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — S. 191–203
15
 • [referat, 2018]
 • TytułMieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt]
  AutorzyJoanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers
  AutorzyJoanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK
  ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2018 vol. 40 no. 2, s. 154–162. — tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no2/art09_no2_2018.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMożliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski
  AutorzyJoanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2017 R. 18 nr 2, s. 101–110
18
 • [referat, 2017]
 • TytułMożliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski : [streszczenie]
  AutorzyJoanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 25
19
 • [referat, 2008]
 • TytułNew generation concrete in underground constructions
  AutorzyP. CZAJA, J. HYDZIK
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 107–108
20
 • [inne, 2010]
 • TytułNew generation concrete in underground constructions
  AutorzyP. CZAJA, J. HYDZIK
  ŹródłoScientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — S. 238–247
21
 • [referat, 2010]
 • TytułNew generation concrete – new approach in designing of underground structures
  AutorzyP. CZAJA, J. HYDZIK
  ŹródłoNew techniques and technologies in mining : proceedings of the School of undeground mining : Dnipropetrovs'k, Ukraine, 12–18 September 2010 / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Roman Dychkovs'kyy. — London : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 137–144
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułNowe materiały w ochronie i konserwacji zabytków
  AutorzyJoanna HYDZIK, Piotr CZAJA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 4, s. 21–27. — tekst: https://goo.gl/BwXVQe
23
 • [materiały konferencyjne (red.), 2018]
 • TytułNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane
  Autorzyred. Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH
  Details[Kraków] : AKnet, cop. 2018. — 60 s.
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena ruchów górotworu na podstawie pomiarów konwergencji w wybranych komorach Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”
  AutorzyKajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2014 R. 20 nr 1, s. 1–7
25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOcena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie
  AutorzyZenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 90–101