Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Hydzik-Wiśniewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3273-9876

ResearcherID: S-8761-2017

Scopus: 55846997600

PBN: 909452

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Analysis of temporal leachability of trace elements to the environment of opoka-rocks used in historical building
2
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt Mine
3
 • Betony lekkie, a budownictwo podziemne
4
 • Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze
5
 • Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym
6
 • Betony wysokowartościowe – zakres możliwych zmian w obudowach szybów w oparciu o zasady projektowania wg PN-G-05015:1997
7
 • Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use
8
 • Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnym
9
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”
10
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w Wieliczce
11
 • Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębionych w sztucznie zamrożonym górotworze
12
 • Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy Kłodzkiej
13
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
14
 • Metody geotechniki górniczej w zabezpieczaniu zabytkowych dzielnic na przykładzie Sandomierza
15
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy
16
 • Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers
17
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski
18
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski
19
 • New generation concrete in underground constructions
20
 • New generation concrete in underground constructions
21
 • New generation concrete – new approach in designing of underground structures
22
 • Nowe materiały w ochronie i konserwacji zabytków
23
 • Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych
24
 • O grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie
25
 • Ocena ruchów górotworu na podstawie pomiarów konwergencji w wybranych komorach Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”