Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Hydzik-Wiśniewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3273-9876

ResearcherID: S-8761-2017

Scopus: 55846997600

PBN: 909452

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4224132021
201911
20188134
2017312
201511
201411
201322
2012321
20113111
2010711221
2009312
200822
20075221
200622
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4227132
201911
2018835
2017321
201511
201411
201322
2012321
2011321
2010752
200933
2008211
200755
2006211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem42357
201911
2018862
201733
201511
201411
201322
2012321
2011321
2010752
200933
200822
200755
2006211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem42735
201911
2018826
2017321
201511
201411
201322
201233
201133
201077
200933
200822
200755
200622
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem422418
201911
2018844
2017321
201511
201411
201322
2012321
2011321
2010743
200933
200822
2007523
200622
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem422616
201911
2018844
2017321
201511
201411
201322
201233
2011321
2010752
200933
2008211
2007514
200622
2001111
 • Analysis of temporal leachability of trace elements to the environment of opoka-rocks used in historical building / Agnieszka Pękala, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 49 art. no. 00081, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-13. — SOLINA 2018 : VII conference SOLINA Sustainable development: architecture - building construction - environmental engineering and protection innovative energy-efficient technologies - utilization of renewable energy sources : Polańczyk, Poland, June 19-23, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/24/e3sconf_solina2018_00081.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184900081

2
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/954/740

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podsadzanie wyrobisk, analiza geomechaniczna, stabilizacja górotworu

  keywords: salt mine, backfilling, geomechanical analysis, stabilization of the rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0014

3
 • Betony lekkie, a budownictwo podziemne[The light weight concrete and underground construction] / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK // W: Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym : seminarium 18.04.2007 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska] : SITG, [2007]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworzeLight weight aggregate concretes as structural element of the preliminary lining of shaft driven in artificially frozen rock mass / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/xO61ik

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, beton lekki

  keywords: shaft lining, shaft sinking, HPC concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejścieNew generation concrete in underground constructions : lining of mining shafts sank in artificially frozen rock mass – new approach / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 9). — Bibliogr. s. 130–134, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Betony wysokowartościowe – zakres możliwych zmian w obudowach szybów w oparciu o zasady projektowania wg PN-G-05015:1997High performance concrete – range of possible the change in the linings of shafts in support on design rules according to PN-G-05015:1997 / Joanna HYDZIK, Paweł JEDNACZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use / Sebastian OLESIAK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2018 vol. 40 no. 4, s. 244–253. — Bibliogr. s. 252–253, Abstr.. — tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no4/art02_no4_2018.pdf

 • keywords: landslide, slope stability analysis, geotechnical monitoring, counterfort drain, weight sounding test (WST), soil laboratory tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/sgem-2018-0040

8
 • Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnymEconomical aspects with application high performance concrete in underground construction / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129-130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowu, obudowa szybu, koszty budowy szybu

  keywords: shaft lining, high performance concrete, cost of shaft sinking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”Mining and conservation protective works in monumental mining workings in “Zejście Kalwaria” on Sobieski level in Salt Mine “Bochnia” / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, Kopalnia Soli Bochnia, górnicze prace zabezpieczające

  keywords: underground monumental objects, Salt Mine Bochnia, conservation works protective

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w WieliczceThe history of reconstruction and modernization mediaeval Regis shaft in Wieliczka Salt Mine / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębionych w sztucznie zamrożonym górotworzeNew approach in construction of shaft lining sunk in frozen rock mass / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 87–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, głębienie szybu, betony wysokowartościowe

  keywords: shaft lining, shaft sinking, HPC concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy KłodzkiejConcept of Underground Tourist Route in Old Town district of Bystrzyca Kłodzka / Daniel WAŁACH, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 601–608. — Bibliogr. s. 608, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_61.pdf

 • słowa kluczowe: Podziemna Trasa Turystyczna, obiekty podziemne

  keywords: Underground Touristic Route, underground objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOThe Salt Mine “Bochnia” on the way to World Heritage List UNESCO / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — ISBN: 978-83-7493-459-6. — S. 67–79. — Bibliogr. s. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody geotechniki górniczej w zabezpieczaniu zabytkowych dzielnic na przykładzie SandomierzaMethods of mining geotechnics in the protection of monumental districts on Sandomierz example / Joanna Hydzik, Tadeusz MIKOŚ // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — S. 191–203. — Bibliogr. s. 202–203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt][Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers : abstract] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych PolskiPossibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • słowa kluczowe: łupek indyjski, właściwości kamieni budowlanych, odporność na warunki klimatyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2017-02-11

18
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski : [streszczenie][Possibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 107–108. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : new technologies in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Piotr Czaja, Tomasz Niedoba. — Kraków : The Foundation for the AGH - University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-88519-81-9. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 238–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • New generation concrete – new approach in designing of underground structures / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New techniques and technologies in mining : proceedings of the School of undeground mining : Dnipropetrovs'k, Ukraine, 12–18 September 2010 / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Roman Dychkovs'kyy. — London : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59864-4. — S. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe materiały w ochronie i konserwacji zabytkówNew materials in protection and conservation of monuments / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/BwXVQe

 • słowa kluczowe: ochrona zabytków, materiały inżynierskie, konserwacja zabytków

  keywords: engineering materials, protection of monuments, conservation of monument

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane[Modern engineering solutions for the implementation of mining excavations, tunnels and geotechnical facilities] / red. Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — 60 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena ruchów górotworu na podstawie pomiarów konwergencji w wybranych komorach Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”The assessment of movements of the rock mass on the basis of measurements of convergence in selected chambers of a Tourist Route in “Wieliczka” salt mine / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w KrakowieAbout Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 90–101. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: