Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka A. Malinowska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8492-9073

ResearcherID: P-8585-2015

Scopus: 24779991800

PBN: 900589

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 112, z ogólnej liczby 113 publikacji Autora


1
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • Tytuł21st World Mining Congress : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008
  Autorzyeds. of iss. 3/1 Ryszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Wiktoria SOBCZYK, Anna OSTRĘGA, Radosław POMYKAŁA, Eugeniusz J. Sobczyk
  DetailsKraków : IGSMiE PAN, 2008. — 470, [5] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • Tytuł3D Movement analysis on the terrain surface above a copper ore exploitation
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Tomasz STOCH, Marek Warchala
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2008 Jg. 115 Nr. 3, s. 21–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2010]
 • Tytuł3D survey of terrain surface deformation in the area of underground copper mining
  AutorzyR. HEJMANOWSKI, A. MALINOWSKA, T. STOCH, G. Patykowski, W. Skobliński
  ŹródłoProceedings of the XIV international congress of the International Society for Mine Surveying [Dokument elektroniczny] : 20–24 September 2010, Sun City, South Africa. — S. l. : Beta Products cc, [2010]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2010]
 • TytułA fuzzy based-approach to building damage risk assessment
  AutorzyAgnieszka MALINOWSKA
  ŹródłoLand subsidence, associated hazards and the role of natural resources development [Dokument elektroniczny] : proceedings of EISOLS Eight International Symposium on Land Subsidence : Queretaro, Mexico 2010 / eds. Dora Carreón-Freyre, Mariano Cerca, Devin I. Galloway. — [Mexico : IAHS], [2010]. — S. 443–448
 • keywords: fuzzy logic, Poland, mining exploitation, GIS, subsidence, decision making, building damage risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2007]
 • TytułA fuzzy logic approach to the building damage assessment of the mining area
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA
  ŹródłoISM XIII International congress of the International Society for Mine Surveying : Budapest, Hungary, 24–28 September 2007 : proceedings. — [Budapest : University of Technology and Economics], [2007]. — S. [1–5], 081
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułA fuzzy logic-based approach to building damage risk assessment considering the social and economic value
  AutorzyAgnieszka MALINOWSKA
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułA novel approach to gas pipeline risk management under influence of horizontal strains
  AutorzyAgnieszka A. MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI
  ŹródłoWMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — S. 505
 • keywords: fuzzy logic, GIS, horizontal strains, gas pipeline risk management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułA novel approach to gas pipeline risk management under influence of horizontal strains
  AutorzyAgnieszka A. MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI
  ŹródłoWMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — S. [719]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2009]
 • TytułAbbaubedingte Bodenbewegungen und deren Beobachtung in GPS-Netzen
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Tomasz STOCH, Agnieszka MALINOWSKA, Marek Warchala
  Źródło10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 7. und 8. Mai 2009, Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2009. — S. 326–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza awaryjności sieci wodociągowej w świetle rozkładu ciągłych deformacji powierzchni terenu w czasie
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Michał Szadziul
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 1, s. 23–30
 • słowa kluczowe: dynamika ciągłych deformacji powierzchni terenu, ocena zagrożenia, uszkodzenia wodociągów

  keywords: hazard assessment, pipelines' failure, dynamics of the ground deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza ruchów powierzchni terenu wynikających z konwergencji komór solnych przy wykorzystaniu zobrazowania radarowego satelity z misji Sentinel 1
  AutorzyAgnieszka MALINOWSKA, Artur Guzy, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Paweł Ulmaniec
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 5, s. 24–31
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Sentinel-1A, interferometria różnicowa, powolne osiadanie powierzchni terenu

  keywords: salt mine, differential interferometry, slow mining subsidence, Sentinel 1A

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of land subsidence inversion for salt mining-induced rock mass movement
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka A. MALINOWSKA
  ŹródłoAdvances and applications in geospatial technology and earth resources : proceedings of the international conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources 2017 : [GTER-2017 : October 5–6, 2017, Hanoi, Vietnam] / eds. Dieu Tien Bui, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. — S. 340–354
 • keywords: inversion method, salt mine, stochastic model, rock mass movement modeling, subsidence and convergence measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-68240-2_21

17
 • [referat, 2007]
 • TytułApproach to surface structures damage assessment on the Polish mining areas – discussion of problems
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA
  Źródło8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — S. 308–315
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych - Sentinel
  AutorzyAgnieszka MALINOWSKA, Wojciech WITKOWSKI, Artur GUZY, Ryszard HEJMANOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 229–245
 • słowa kluczowe: eksploatacja podziemna, DInSAR, wstrząs pochodzenia górniczego, przemieszczenie pionowe, misja Sentinel

  keywords: underground mining, DInSAR, vertical displacement, mining induced tremors, Sentinel mission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania i prognoza deformacji górotworu w rejonie szybu Św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Kajetan d'Obyrn, Paweł Ulmaniec, Andrzej Kwinta
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 150–156
 • słowa kluczowe: przemieszczenia, pomiary geodezyjne, deformacje, szyb górniczy, prognoza deformacji

  keywords: deformation, surveying, displacements, mining shaft, deformation prognosis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania nad możliwością wykorzystania otwartych systemów informacji geograficznej do oceny zagrożenia powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi : (wyłonienie stref zagrożonych, prognozowanie zagrożenia przy wykorzystaniu modeli funkcyjnych)
  AutorzyAgnieszka MALINOWSKA, Konrad Dziarek
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 11, s. 32–40
 • słowa kluczowe: deformacje nieciągłe, otwarte systemy informacji geograficznej, ocena zagrożenia powierzchni, prognoza deformacji nieciągłych

  keywords: discontinuous deformation, surface terrain hazard estimation, open geographic information systems, sinkhole occurrence prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • [referat, 2017]
 • TytułDeformacje powierzchni terenu w aspekcie wycieku "Mina" w Kopalni Soli "Wieliczka" : [streszczenie]
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Agnieszka MALINOWSKA, Krzysztof Paraszczuk, Paweł Ulmaniec
  ŹródłoQuo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 29–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDeformacje powierzchni terenu w aspekcie wycieku „Mina” w Kopalni Soli „Wieliczka”
  AutorzyPaweł Ulmaniec, Krzysztof Paraszczuk, Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2017 t. 13, s. 15–23
 • słowa kluczowe: monitoring przemieszczeń, deformacje powierzchni i górotworu, wypiętrzenia powierzchni

  keywords: desplacement monitoring, surface and rock deformation, surface uplift

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2020]
 • TytułDetection of sinkhole occurrence, experiences from South Africa
  AutorzyMaria Ferentinou, Wojciech WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Hennie Grobler, Agnieszka MALINOWSKA
  ŹródłoTISOLS [Dokument elektroniczny] : the Tenth International Symposium On Land Subsidence – living with subsidence : Delft, the Netherlands, 17–21 May 2021 / eds. P. A. Fokker, G. Erkens. — [Göttingen] : Copernicus Publications, 2020. — S. 77–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5194/piahs-382-77-2020