Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: AAO-7835-2020

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDisplacements of cable-stayed bridge measured with the use of traditional and modern techniques
  AutorzyMarek Salamak, Tomasz OWERKO, Piotr Łaziński
  ŹródłoArchitecture, Civil Engineering, Environment. — 2016 vol. 9 no. 4, s. 89–97
 • keywords: load test, interferometric radar, cable-stayed bridge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEliminating the problem of one-dimensionality of radar interferometry techniques for long-span slender bridge structures
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 3, s. 100–104
 • keywords: radar interferometry, signal processing, vibration monitoring, ATR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułGeodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznego
  AutorzyRafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Mariusz Kędzierski
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2016 nr 5, s. 95–96
 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, chłodnie kominowe, kominy, kotły, geodezyjne pomiary przemysłowe

  keywords: laser scanning, boilers, cooling towers, chimneys, industrial surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.45

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethod of prototyping sensitive dynamic engineering structures supporting automatic information identification regarding a structure’s condition
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoJournal of Civil Engineering and Architecture. — 2016 vol. 10, s. 912–918
 • keywords: surveying, signal processing, SHM, deformation monitoring, bridge load testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17265/1934-7359/2016.08.007

5
 • [wzór użytkowy, 2016]
 • TytułPrzenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łukasz ORTYL, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO
  DetailsInt.Cl.: G01C 25/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68505 Y1 ; Udziel. 2015-10-13 ; Opubl. 2016-07-29. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68505Y1.pdf
 • słowa kluczowe: dokładność pomiarów, pomiary przemieszczeń, reflektor mikrofalowy, interferometria mikrofalowa

  keywords: displacement measurement, measurements accuracy, microwave reflector, microwave interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [wzór użytkowy, 2016]
 • TytułReflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ
  DetailsInt.Cl.: H01Q 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68296 Y1 ; Udziel. 2015-08-19 ; Opubl. 2016-03-31. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68296Y1.pdf
 • słowa kluczowe: SHM, ATR, radar interferometryczny, pomiar drgań, monitoring deformacji

  keywords: vibration monitoring, interferometric radar, deformation monitoring, SHM (Structural Health Monitoring), ATR (Automatic Target Recognition)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: