Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: AAO-7835-2020

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnalityczne porównanie metod pomiarowych na przykładzie testu Blanda-Altmana
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — S. 63–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of effectiveness of steel chimneys vibration dampers using surveying methods
  AutorzyP. KURAS, Ł. ORTYL, T. OWERKO, R. KOCIERZ, M. Kędzierski, P. Podstolak
  ŹródłoJISDM 2016 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 30textsuperscript{th} March–1textsuperscript{th} April 2016, TU Wien / FIG, IAG, TU Wien. — [Austria : s. n.], [2016]. — S. 1–8
 • keywords: vibration, damping, surveying, dampers, Steel chimney

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2010]
 • TytułApplicability of ground-based microwave interferometer on the example of an industrial chimney located on the mining area
  AutorzyPrzemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Anna SZAFARCZYK
  Źródło11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — S. 249–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2011]
 • TytułAssessment of usefulness of radar interferometer for measuring displacements and deformations of dams
  AutorzyR. KOCIERZ, P. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL
  ŹródłoProceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — [China : s. n.], [2011]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2011]
 • TytułEvaluation of accuracy detection of utility with the locator integrated with GPS
  AutorzyŁukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Kacper Zborowski
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2009]
 • TytułExamination of engineering objects vibration using ground-based interferometric radar
  AutorzyPrzemysław KURAS, Tomasz OWERKO
  ŹródłoInterTech 2009 : II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists : 20–22 May 2009, Poznań, Poland : proceedings / eds. Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2009. — S. 270–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułGeodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa
  AutorzyŁukasz ORTYL, Beata HEJMANOWSKA, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ
  Źródło6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — S. 67–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułGeodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennym
  AutorzyKURAS Przemysław, ORTYL Łukasz, OWERKO Tomasz, BORECKA Aleksandra
  ŹródłoXXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" : Rzeszów, 8–9 maja 2018 : streszczenia referatów. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018. — S. 15
 • słowa kluczowe: obwałowania przeciwpowodziowe, monitoring geodezyjny

  keywords: geodetic monitoring, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułGNSS RTK system accuracy investigation according to the ISO 17123-8 standard
  AutorzyTomasz OWERKO, Przemysław KURAS
  Źródło11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — S. 224–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułIdentyfikacja elementów sceny radarowej na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
  AutorzyTomasz OWERKO, Łukasz ORTYL
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 133–134
 • słowa kluczowe: skaning laserowy, interferometria radarowa, modele wielowymiarowe

  keywords: laser scanning, radar interferometry, multidimensional models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułIntegration of surveying measurement techniques for bathymetric measurements in a river gorge
  AutorzyTomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ, Roman Soja
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 51–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2018]
 • TytułMethodology for linking business processes undertaken during bridge load testing with the specification of required information according to openBIM standards
  AutorzyTomasz OWERKO, Piotr Owerko
  ŹródłoINFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 82
 • keywords: bridge, process modeling, load testing, openBIM, IDM, data exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2011]
 • TytułPreliminary results of the comparison of displacement measuring systems
  AutorzyJan GOCAŁ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Tadeusz SZCZUTKO, Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2015]
 • TytułPrototype of the SST-1M telescope structure for the Cherenkov Telescope Array
  AutorzyJacek Niemiec, [et al.], Krzysztof LALIK, [et al.], Maciej KŁACZYŃSKI, [et al.], Piotr KUROWSKI, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ, Tomasz OWERKO, [et al.], Łukasz ORTYL, [et al.]
  ŹródłoICRC2015 [Dokument elektroniczny] : the astroparticle physics conference : 34textsuperscript{th} International Cosmic Ray Conference : July 30–August 6, 2015 : the Hague, the Netherlands : book of abstracts. — [The Hague : s. n.], [2015]. — S. 411–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2015]
 • TytułPrzenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ORTYL Łukasz, KOCIERZ Rafał, KURAS Przemysław, OWERKO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G01C 25/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 123483 U1 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 18, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123483U1.pdf
 • słowa kluczowe: dokładność pomiarów, pomiary przemieszczeń, reflektor mikrofalowy, interferometria mikrofalowa

  keywords: displacement measurement, measurements accuracy, microwave reflector, microwave interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2015]
 • TytułReflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz, ORTYL Łukasz, KURAS Przemysław, KOCIERZ Rafał
  DetailsInt.Cl.: H01Q 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122987 U1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 9, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122987U1.pdf
 • słowa kluczowe: SHM, ATR, radar interferometryczny, pomiar drgań, monitoring deformacji

  keywords: vibration monitoring, interferometric radar, deformation monitoring, SHM (Structural Health Monitoring), ATR (Automatic Target Recognition)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2011]
 • TytułRemote control and management of GPS reference station
  AutorzyTomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Przemysław Gałązka
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2013]
 • TytułSelected algorithms and measurement technologies to determine the dynamic behavior of slender bridges : [abstract]
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoJISDM 2013 [Dokument elektroniczny] : 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 9–10 September, 2013, Nottingham, UK / The University of Nottingham, FIG, IAG, ISPRS. — [UK : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • keywords: radar interferometry, ATR, LSSA, slender bridges

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułSposób testowania konstrukcji obiektu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G01M 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418028 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418028 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 3, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418028A1.pdf
 • słowa kluczowe: SHM, analiza sygnału, obciążenia próbne, monitoring deformacji, geodezja inżynieryjna

  keywords: surveying, signal processing, SHM, deformation monitoring, bridge load testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2016]
 • TytułSurveying control of the structure of a telescope for observing cosmic very-high-energy gamma rays
  AutorzyT. OWERKO, R. KOCIERZ, P. KURAS, Ł. ORTYL
  ŹródłoJISDM 2016 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 30textsuperscript{th} March–1textsuperscript{th} April 2016, TU Wien / FIG, IAG, TU Wien. — [Austria : s. n.], [2016]. — S. 1–5
 • keywords: radar interferometry, CTA, deformation monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2019]
 • TytułTechnologia BIM z perspektywy inżyniera geodety oraz inżyniera lądowego
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoZborník anotácií : 25. medzinárodné slovensko - pol'sko - české geodetické dni : Bratislava, 6-8.06.2019 / spracoval Dušan Ferianc, Štefan Lukáč. — [Bratislava] : Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov, 2019. — S. 45–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułVerification of railroad track height measurement methods based on statistic elaboration of the results
  AutorzyTomasz OWERKO, Michał STRACH
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 233–242
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułWspółczesne technologie geodezyjne a potrzeby sektora budowlanego i rozwiązania IT na przykładzie procesu BIM oraz metod klasy SHM
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2006]
 • TytułWybrane metody określania charakterystyki jakościowo-ilościowej masy węglowej składowiska północnego elektrociepłowni „K”
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Paweł ĆWIĄKAŁA, Tomasz OWERKO
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 371–380
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: