Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: AAO-7835-2020

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnalityczne porównanie metod pomiarowych na przykładzie testu Blanda-Altmana
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — S. 63–68
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of effectiveness of steel chimneys vibration dampers using surveying methods
  AutorzyP. KURAS, Ł. ORTYL, T. OWERKO, R. KOCIERZ, M. Kędzierski, P. Podstolak
  ŹródłoJISDM 2016 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 30textsuperscript{th} March–1textsuperscript{th} April 2016, TU Wien / FIG, IAG, TU Wien. — [Austria : s. n.], [2016]. — S. 1–8
3
 • [referat, 2010]
 • TytułApplicability of ground-based microwave interferometer on the example of an industrial chimney located on the mining area
  AutorzyPrzemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Anna SZAFARCZYK
  Źródło11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — S. 249–258
4
 • [referat, 2011]
 • TytułAssessment of usefulness of radar interferometer for measuring displacements and deformations of dams
  AutorzyR. KOCIERZ, P. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL
  ŹródłoProceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — [China : s. n.], [2011]. — S. [1–7]
5
 • [referat, 2011]
 • TytułComparison of methods for measuring deflection and vibration of bridges
  AutorzyP. KURAS, T. OWERKO, Ł. ORTYL, R. KOCIERZ, P. KOHUT, K. HOLAK, K. KRUPIŃSKI
  ŹródłoProceeding of the Joint international symposium on Deformation monitoring [Dokument elektroniczny] : 2–4 November 2011, Hong Kong, China. — [China : s. n.], [2011]. — S. [1–8]
6
 • [referat, 2011]
 • TytułEvaluation of accuracy detection of utility with the locator integrated with GPS
  AutorzyŁukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Kacper Zborowski
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 70
7
 • [referat, 2009]
 • TytułExamination of engineering objects vibration using ground-based interferometric radar
  AutorzyPrzemysław KURAS, Tomasz OWERKO
  ŹródłoInterTech 2009 : II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists : 20–22 May 2009, Poznań, Poland : proceedings / eds. Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2009. — S. 270–272
8
 • [referat, 2017]
 • TytułGeodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa
  AutorzyŁukasz ORTYL, Beata HEJMANOWSKA, Tomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ
  Źródło6WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20.10.2017, Rzeszów : książka abstraktów. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. — S. 67–68
9
 • [referat, 2018]
 • TytułGeodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennym
  AutorzyKURAS Przemysław, ORTYL Łukasz, OWERKO Tomasz, BORECKA Aleksandra
  ŹródłoXXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" : Rzeszów, 8–9 maja 2018 : streszczenia referatów. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018. — S. 15
10
 • [referat, 2010]
 • TytułGNSS RTK system accuracy investigation according to the ISO 17123-8 standard
  AutorzyTomasz OWERKO, Przemysław KURAS
  Źródło11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — S. 224–231
11
 • [referat, 2015]
 • TytułIdentyfikacja elementów sceny radarowej na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
  AutorzyTomasz OWERKO, Łukasz ORTYL
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 133–134
12
 • [referat, 2011]
 • TytułIntegration of surveying measurement techniques for bathymetric measurements in a river gorge
  AutorzyTomasz OWERKO, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ, Roman Soja
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 51–52
13
 • [referat, 2018]
 • TytułMethodology for linking business processes undertaken during bridge load testing with the specification of required information according to openBIM standards
  AutorzyTomasz OWERKO, Piotr Owerko
  ŹródłoINFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 82
14
 • [referat, 2011]
 • TytułPreliminary results of the comparison of displacement measuring systems
  AutorzyJan GOCAŁ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Tadeusz SZCZUTKO, Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 35
15
 • [referat, 2015]
 • TytułPrototype of the SST-1M telescope structure for the Cherenkov Telescope Array
  AutorzyJacek Niemiec, [et al.], Krzysztof LALIK, [et al.], Maciej KŁACZYŃSKI, [et al.], Piotr KUROWSKI, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ, Tomasz OWERKO, [et al.], Łukasz ORTYL, [et al.]
  ŹródłoICRC2015 [Dokument elektroniczny] : the astroparticle physics conference : 34textsuperscript{th} International Cosmic Ray Conference : July 30–August 6, 2015 : the Hague, the Netherlands : book of abstracts. — [The Hague : s. n.], [2015]. — S. 411–412
16
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2015]
 • TytułPrzenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ORTYL Łukasz, KOCIERZ Rafał, KURAS Przemysław, OWERKO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G01C 25/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 123483 U1 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 18, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123483U1.pdf
17
 • [zastosowana topografia układu scalonego, 2015]
 • TytułReflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz, ORTYL Łukasz, KURAS Przemysław, KOCIERZ Rafał
  DetailsInt.Cl.: H01Q 15/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122987 U1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 9, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122987U1.pdf
18
 • [referat, 2011]
 • TytułRemote control and management of GPS reference station
  AutorzyTomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Przemysław Gałązka
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 70
19
 • [referat, 2013]
 • TytułSelected algorithms and measurement technologies to determine the dynamic behavior of slender bridges : [abstract]
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoJISDM 2013 [Dokument elektroniczny] : 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 9–10 September, 2013, Nottingham, UK / The University of Nottingham, FIG, IAG, ISPRS. — [UK : s. n.], [2013]. — S. [1]
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułSposób testowania konstrukcji obiektu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: G01M 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418028 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418028 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 3, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418028A1.pdf
21
 • [referat, 2016]
 • TytułSurveying control of the structure of a telescope for observing cosmic very-high-energy gamma rays
  AutorzyT. OWERKO, R. KOCIERZ, P. KURAS, Ł. ORTYL
  ŹródłoJISDM 2016 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} Joint International Symposium on Deformation Monitoring : 30textsuperscript{th} March–1textsuperscript{th} April 2016, TU Wien / FIG, IAG, TU Wien. — [Austria : s. n.], [2016]. — S. 1–5
22
 • [referat, 2019]
 • TytułTechnologia BIM z perspektywy inżyniera geodety oraz inżyniera lądowego
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoZborník anotácií : 25. medzinárodné slovensko - pol'sko - české geodetické dni : Bratislava, 6-8.06.2019 / spracoval Dušan Ferianc, Štefan Lukáč. — [Bratislava] : Slovenská spoločnost' geodetov a kartografov, 2019. — S. 45–46
23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułVerification of railroad track height measurement methods based on statistic elaboration of the results
  AutorzyTomasz OWERKO, Michał STRACH
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 233–242
24
 • [referat, 2017]
 • TytułWspółczesne technologie geodezyjne a potrzeby sektora budowlanego i rozwiązania IT na przykładzie procesu BIM oraz metod klasy SHM
  AutorzyTomasz OWERKO
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — S. 8
25
 • [referat, 2006]
 • TytułWybrane metody określania charakterystyki jakościowo-ilościowej masy węglowej składowiska północnego elektrociepłowni „K”
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Paweł ĆWIĄKAŁA, Tomasz OWERKO
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 371–380