Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: AAO-7835-2020

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analityczne porównanie metod pomiarowych na przykładzie testu Blanda-Altmana
2
 • Analysis of effectiveness of steel chimneys vibration dampers using surveying methods
3
 • Applicability of ground-based microwave interferometer on the example of an industrial chimney located on the mining area
4
 • Assessment of usefulness of radar interferometer for measuring displacements and deformations of dams
5
 • Comparison of methods for measuring deflection and vibration of bridges
6
 • Evaluation of accuracy detection of utility with the locator integrated with GPS
7
 • Examination of engineering objects vibration using ground-based interferometric radar
8
 • Geodezyjne, fotogrametryczne i teledetekcyjne metody wsparcia procesów rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby drogownictwa
9
 • Geodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennym
10
 • GNSS RTK system accuracy investigation according to the ISO 17123-8 standard
11
 • Identyfikacja elementów sceny radarowej na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
12
 • Integration of surveying measurement techniques for bathymetric measurements in a river gorge
13
 • Methodology for linking business processes undertaken during bridge load testing with the specification of required information according to openBIM standards
14
 • Preliminary results of the comparison of displacement measuring systems
15
 • Prototype of the SST-1M telescope structure for the Cherenkov Telescope Array
16
 • Przenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych
17
 • Reflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń
18
 • Remote control and management of GPS reference station
19
 • Selected algorithms and measurement technologies to determine the dynamic behavior of slender bridges
20
 • Sposób testowania konstrukcji obiektu
21
 • Surveying control of the structure of a telescope for observing cosmic very-high-energy gamma rays
22
 • Technologia BIM z perspektywy inżyniera geodety oraz inżyniera lądowego
23
 • Verification of railroad track height measurement methods based on statistic elaboration of the results
24
 • Współczesne technologie geodezyjne a potrzeby sektora budowlanego i rozwiązania IT na przykładzie procesu BIM oraz metod klasy SHM
25
 • Wybrane metody określania charakterystyki jakościowo-ilościowej masy węglowej składowiska północnego elektrociepłowni „K”