Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: brak

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
 • Geodezyjny monitoring ziemnego obwałowania przeciwpowodziowego poddanego obciążeniom zmiennymGeodetic monitoring of earth-filled flood embankment subjected to variable loads / KURAS Przemysław, ORTYL Łukasz, OWERKO Tomasz, BORECKA Aleksandra // W: XXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne" : Rzeszów, 8–9 maja 2018 : streszczenia referatów. — Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018. — S. 15. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: obwałowania przeciwpowodziowe, monitoring geodezyjny

  keywords: geodetic monitoring, flood embankment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Methodology for linking business processes undertaken during bridge load testing with the specification of required information according to openBIM standards / Tomasz OWERKO, Piotr Owerko // W: INFRAEKO 2018 : modern cities: infrastructure and environment : VI international conference of science and technology : Krakow, June 7–8, 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Stec, Daniel Słyś ; Rzeszów University of Technology. The Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture. Department of Infrastructure and Water Management. — Rzeszów : [UR], 2018. — S. 82

 • keywords: bridge, process modeling, load testing, openBIM, IDM, data exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Projekt pilotażowy zastosowania technologii BIM w GDDKiA przy projektowaniu i budowie obwodnicy ZatoruA pilot project for the application of BIM technology in GDDKiA in the design and construction of the Zator bypass / Magdalena Karolak, Dariusz Kasznia, Janusz Bohatkiewicz, Piotr Dudek, Michał Gaweł, Jacek Magiera, Tomasz OWERKO, Rafał Rajchel, Marek Salamak, Paweł Wierzowiecki // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe ; ISSN 1730-0703. — 2018 nr 10, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Summ.. — T. Owerko - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: construction, design, bypass, BIM technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób testowania konstrukcji obiektu[The method for construction testing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz. — Int.Cl.: G01M 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418028 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418028 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 3, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418028A1.pdf

 • słowa kluczowe: SHM, analiza sygnału, obciążenia próbne, monitoring deformacji, geodezja inżynieryjna

  keywords: surveying, signal processing, SHM, deformation monitoring, bridge load testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: