Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: AAO-7835-2020

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Displacements of cable-stayed bridge measured with the use of traditional and modern techniques / Marek Salamak, Tomasz OWERKO, Piotr Łaziński // Architecture, Civil Engineering, Environment ; ISSN 1899-0142. — 2016 vol. 9 no. 4, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Abstr., Streszcz.

 • keywords: load test, interferometric radar, cable-stayed bridge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eliminating the problem of one-dimensionality of radar interferometry techniques for long-span slender bridge structures / Tomasz OWERKO // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 3, s. 100–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.

 • keywords: radar interferometry, signal processing, vibration monitoring, ATR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geodezyjne metody pomiarowe w diagnostyce obiektów budownictwa energetycznegoSurveying measurement methods in diagnostic of power engineering facilities / Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO, Mariusz Kędzierski // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 5, s. 95–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, chłodnie kominowe, kominy, kotły, geodezyjne pomiary przemysłowe

  keywords: laser scanning, boilers, cooling towers, chimneys, industrial surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2016.05.45

4
 • Method of prototyping sensitive dynamic engineering structures supporting automatic information identification regarding a structure’s condition / Tomasz OWERKO // Journal of Civil Engineering and Architecture ; ISSN 1934-7359. — 2016 vol. 10, s. 912–918. — Bibliogr. s. 918, Abstr.

 • keywords: surveying, signal processing, SHM, deformation monitoring, bridge load testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17265/1934-7359/2016.08.007

5
 • Przenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych[Portable stand for the assessment of geodetic measurements accuracy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łukasz ORTYL, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO. — Int.Cl.: G01C 25/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68505 Y1 ; Udziel. 2015-10-13 ; Opubl. 2016-07-29. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68505Y1.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność pomiarów, pomiary przemieszczeń, reflektor mikrofalowy, interferometria mikrofalowa

  keywords: displacement measurement, measurements accuracy, microwave reflector, microwave interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Reflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń[Reflector for measuring displacements and deformations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ. — Int.Cl.: H01Q 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68296 Y1 ; Udziel. 2015-08-19 ; Opubl. 2016-03-31. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68296Y1.pdf

 • słowa kluczowe: SHM, ATR, radar interferometryczny, pomiar drgań, monitoring deformacji

  keywords: vibration monitoring, interferometric radar, deformation monitoring, SHM (Structural Health Monitoring), ATR (Automatic Target Recognition)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: