Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: brak

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Pomiary przemieszczeń statycznych i dynamicznych mostu podwieszonego z użyciem radaru interferometrycznego i innych technikMeasurements of static and dynamic displacements of cable-stayed bridge using interferometric radar and other techniques / Tomasz OWERKO, Marek Salamak, Piotr Łaziński // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców : Wisła, 28–29 maja 2015 roku : monografia : praca zbiorowa / pod red. Marka Salamaka. — Gliwice : Epigraf s. c., [2015]. — ISBN: 978-83-941371-1-3. — S. 153–166. — Bibliogr. s. 165. — T. Owerko – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Próbne obciążenia mostów w Polsce na podstawie wybranych przykładówSelected cases of bridge load tests in Poland / Piotr Łaziński, Marek Salamak, Tomasz OWERKO // W: Konstrukcja i wyposażenie mostów : VII ogólnopolska konferencja mostowców : Wisła, 28–29 maja 2015 roku : monografia : praca zbiorowa / pod red. Marka Salamaka. — Gliwice : Epigraf s. c., [2015]. — ISBN: 978-83-941371-1-3. — S. 83–98. — Bibliogr. s. 97–98. — T. Owerko – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych[Portable stand for the assessment of geodetic measurements accuracy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ORTYL Łukasz, KOCIERZ Rafał, KURAS Przemysław, OWERKO Tomasz. — Int.Cl.: G01C 25/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 123483 U1 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 18, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123483U1.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność pomiarów, pomiary przemieszczeń, reflektor mikrofalowy, interferometria mikrofalowa

  keywords: displacement measurement, measurements accuracy, microwave reflector, microwave interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Reflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń[Reflector for measuring displacements and deformations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz, ORTYL Łukasz, KURAS Przemysław, KOCIERZ Rafał. — Int.Cl.: H01Q 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122987 U1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 9, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122987U1.pdf

 • słowa kluczowe: SHM, ATR, radar interferometryczny, pomiar drgań, monitoring deformacji

  keywords: vibration monitoring, interferometric radar, deformation monitoring, SHM (Structural Health Monitoring), ATR (Automatic Target Recognition)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wybrane problemy geodezji inżynieryjnej : monografia[Selected problems of engineering geodesy] / pod red. Tomasza Świętonia ; Paweł ĆWIĄKAŁA, Krzysztof Deska, Rafał KOCIERZ, Łukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Edyta PUNIACH, Izabela Skrzypczak, Tomasz Świętoń. — Rzeszów : [Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna], 2015. — 128 s.. — Bibliogr. s. 119–124. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: