Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Owerko, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2873-3535

ResearcherID: brak

Scopus: 55315361400

PBN: 900602

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Przenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych[Portable stand for the assessment of geodetic measurements accuracy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ORTYL Łukasz, KOCIERZ Rafał, KURAS Przemysław, OWERKO Tomasz. — Int.Cl.: G01C 25/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 123483 U1 ; Opubl. 2015-08-31. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 18, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL123483U1.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność pomiarów, pomiary przemieszczeń, reflektor mikrofalowy, interferometria mikrofalowa

  keywords: displacement measurement, measurements accuracy, microwave reflector, microwave interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Przenośne stanowisko do oceny dokładności pomiarów geodezyjnych[Portable stand for the assessment of geodetic measurements accuracy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łukasz ORTYL, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS, Tomasz OWERKO. — Int.Cl.: G01C 25/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68505 Y1 ; Udziel. 2015-10-13 ; Opubl. 2016-07-29. — Zgłosz. nr W.123483 z dn. 2014-10-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68505Y1.pdf

 • słowa kluczowe: dokładność pomiarów, pomiary przemieszczeń, reflektor mikrofalowy, interferometria mikrofalowa

  keywords: displacement measurement, measurements accuracy, microwave reflector, microwave interferometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Reflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń[Reflector for measuring displacements and deformations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz, ORTYL Łukasz, KURAS Przemysław, KOCIERZ Rafał. — Int.Cl.: H01Q 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 122987 U1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 9, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL122987U1.pdf

 • słowa kluczowe: SHM, ATR, radar interferometryczny, pomiar drgań, monitoring deformacji

  keywords: vibration monitoring, interferometric radar, deformation monitoring, SHM (Structural Health Monitoring), ATR (Automatic Target Recognition)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Reflektor do pomiaru przemieszczeń i odkształceń[Reflector for measuring displacements and deformations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz OWERKO, Łukasz ORTYL, Przemysław KURAS, Rafał KOCIERZ. — Int.Cl.: H01Q 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68296 Y1 ; Udziel. 2015-08-19 ; Opubl. 2016-03-31. — Zgłosz. nr W.122987 z dn. 2014-04-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68296Y1.pdf

 • słowa kluczowe: SHM, ATR, radar interferometryczny, pomiar drgań, monitoring deformacji

  keywords: vibration monitoring, interferometric radar, deformation monitoring, SHM (Structural Health Monitoring), ATR (Automatic Target Recognition)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób testowania konstrukcji obiektu[The method for construction testing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OWERKO Tomasz. — Int.Cl.: G01M 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418028 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418028 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 3, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418028A1.pdf

 • słowa kluczowe: SHM, analiza sygnału, obciążenia próbne, monitoring deformacji, geodezja inżynieryjna

  keywords: surveying, signal processing, SHM, deformation monitoring, bridge load testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: