Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Ćwiąkała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgib


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5526-0908 orcid iD

ResearcherID: U-5830-2017

Scopus: 56006229600

PBN: 5e709207878c28a04738edbb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
2
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 16–17
 • keywords: statistical analysis, Global Navigation Satellite System, data processing, real time systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAccuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPOL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — S. 67
 • keywords: statistical analysis, RTX, Global Navigation Satellite System, data processing, real time systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAlternative to unmanned aerial vehicles – original photogrammetric method of generating digital terrain model and orthmosaics of archaeological sites
  AutorzyPaulina Cierpich, Dawid MROCHEŃ, Anna Wójcik, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułAnaliza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 38–39
 • słowa kluczowe: geodezyjne metody pomiaru wychyleń, żurawie wieżowe, stateczność konstrukcji

  keywords: surveying methods of deflection measurements, tower cranes, structure stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAnaliza przydatności skanerów laserowych do pomiaru strzałek zwisu lin odciągowych obiektów wieżowych i przewodów napowietrznych linii energetycznych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — S. 89–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [article, 2015]
 • TytułApplication of the FARO laser tracker to the study of selected functional characteristics of a Kawasaki ZD130 industrial robot
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Anna Cisińska, Szymon Szotek
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2015 vol. 61 no. 10, s. 475–479
 • keywords: accuracy, precision, industrial robots, laser tracker

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [proceedings, 2019]
 • TytułArchaeological documentation quality depending on Ground Control Points (GCP) surveying technique, type of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and sensor
  AutorzyJ. Pawliński, A. Wala, P. ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoRSCy 2019 : seventh international conference on Remote sensing and geoinformation of environment : 18–21 March 2019, Paphos, Cyprus : conference abstracts / ed. by Kyriacos Themistocleous, [et al.]. — Limassol : Cyprus Remote Sensing Society, cop. 2019. — S. 21–22
 • keywords: surveying, documentation of archaeological excavations, ground control points, unmanned aerial vehicles, UAV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAssessment of accuracy of basic maneuvers performed by an unmanned aerial vehicle during autonomous flight
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoINGEO 2017 : proceedings of the 7textsuperscript{th} international conference on Engineering surveying : Lisbon, Portugal, October 18–20, 2017 / eds. Alojz Kopáčik, Peter Kyrinovič, Maria João Henriques ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering. Department of Surveying ; Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal. — Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., 2017. — S. 355–362
 • keywords: accuracy, UAV, precision, industrial robots, position stabilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [journal paper, 2018]
 • TytułAssessment of accuracy of basic maneuvers performed by UAV
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCoordinates : a monthly magazine on positioning, navigation and beyond. — 2018 vol. 14 iss. 2, s. 13–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [article, 2016]
 • TytułAssessment of the accuracy of positioning unmanned aerial vehicles
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 1, s. 17–21
 • keywords: UAV, hexa-rotor aircraft, position stabilization, position accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [proceedings, 2022]
 • TytułAutomation of land displacement determination using UAV photogrammetric data
  AutorzyEdyta PUNIACH, Wojciech MATWIJ, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł ĆWIĄKAŁA, Katarzyna STRZĄBAŁA
  ŹródłoXXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1–11]
 • keywords: point cloud, remote sensing, photogrammetry, unmanned aerial vehicle, underground mining, mine surveying, displacement field, deformation measurement, orthomosaic, engineering survey

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [article, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [proceedings, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 154–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [proceedings, 2019]
 • TytułBARI - Buildings ARcheology Inventory – documentation of two archaeological sites in Jordan
  AutorzyHubert Dec, Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [proceedings, 2017]
 • TytułBaza testowa do wyznaczania dokładności pozycjonowania bezzałogowych statków latających
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2020]
 • TytułChallenges of modern archaeology
  AutorzyHubert Dec, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XVtextsuperscript{th} Forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13-17 May 2019, Vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 159–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/9781003014577-20

24
25