Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Ćwiąkała, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5526-0908

ResearcherID: U-5830-2017

Scopus: 56006229600

PBN: 900547

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 16–17
 • keywords: real-time systems, statistical analysis, data processing, Global Navigation Satellite System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAlternative to unmanned aerial vehicles – original photogrammetric method of generating digital terrain model and orthmosaics of archaeological sites
  AutorzyPaulina Cierpich, Dawid MROCHEŃ, Anna Wójcik, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 38–39
 • słowa kluczowe: geodezyjne metody pomiaru wychyleń, żurawie wieżowe, stateczność konstrukcji

  keywords: surveying methods of deflection measurements, tower cranes, structure stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza przydatności skanerów laserowych do pomiaru strzałek zwisu lin odciągowych obiektów wieżowych i przewodów napowietrznych linii energetycznych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — S. 89–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułApplication of the FARO laser tracker to the study of selected functional characteristics of a Kawasaki ZD130 industrial robot
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Anna Cisińska, Szymon Szotek
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2015 vol. 61 no. 10, s. 475–479
 • keywords: accuracy, precision, industrial robots, laser tracker

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2019]
 • TytułArchaeological documentation quality depending on Ground Control Points (GCP) surveying technique, type of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and sensor
  AutorzyJ. Pawliński, A. Wala, P. ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoRSCy 2019 : seventh international conference on Remote sensing and geoinformation of environment : 18–21 March 2019, Paphos, Cyprus : conference abstracts / ed. by Kyriacos Themistocleous, [et al.]. — Limassol : Cyprus Remote Sensing Society, cop. 2019. — S. 21–22
 • keywords: surveying, documentation of archaeological excavations, ground control points, unmanned aerial vehicles (UAV)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of accuracy of basic maneuvers performed by an unmanned aerial vehicle during autonomous flight
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoINGEO 2017 : proceedings of the 7textsuperscript{th} international conference on Engineering surveying : Lisbon, Portugal, October 18–20, 2017 / eds. Alojz Kopáčik, Peter Kyrinovič, Maria João Henriques ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering. Department of Surveying ; Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal. — Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., 2017. — S. 355–362
 • keywords: accuracy, UAV, precision, industrial robots, position stabilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAssessment of accuracy of basic maneuvers performed by UAV
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCoordinates : a monthly magazine on positioning, navigation and beyond. — 2018 vol. 14 iss. 2, s. 13–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the accuracy of positioning unmanned aerial vehicles
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 1, s. 17–21
 • keywords: UAV, hexa-rotor aircraft, position stabilization, position accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the possibility to measure deformations of rock walls using terrestrial laser scanning
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Paweł Wiącek
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2016 vol. 10 no. 2, s. 15–28. — tekst: https://goo.gl/Qyrno3
 • słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, pomiary geometrii skarp, objętości ubytków skalnych, technologie pomiarowe

  keywords: rock geometry measurements, volume of rock cavities, terrestial laser scanning, surveying technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.2.15

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 154–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2019]
 • TytułBARI - Buildings ARcheology Inventory – documentation of two archaeological sites in Jordan
  AutorzyHubert Dec, Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułBaza testowa do wyznaczania dokładności pozycjonowania bezzałogowych statków latających
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2019]
 • TytułComparison of types of unmanned aerial vehicle (UAV), sensors and ground control points (GCPs) surveying techniques for photogrammetric documentation of archaeological excavations
  AutorzyAdam Wala, Joachim Pawliński, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2016]
 • TytułCzasoprzestrzenna analiza stanu osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa : [abstrakt]
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Jacek STANISZ, Jerzy ZIĘTEK, Anna STRZĘPOWICZ, Witold Niewiem, Łukasz Motyl
  ŹródłoGeoSym2016 : II ogólnopolskie sympozjum Geointerdyscyplinarnych metod badawczych : [Warszawa], 7–8 kwietnia 2016 / red. Anna Głowacka. — [Warszawa : s. n.], [2016]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • [referat, 2013]
 • TytułDetermining the suitability of MEMS inclination sensors for measuring deformation in mining areas
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoSGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — S. 127–134
 • keywords: inclination sensors, deformation surveys, mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2011]
 • TytułDokładność wyznaczenia wychylenia wieży szybowej z zastosowaniem systemu laserowego
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Mieczysław JÓŹWIK
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: