Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Ćwiąkała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgib


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5526-0908 orcid iD

ResearcherID: U-5830-2017

Scopus: 56006229600

PBN: 5e709207878c28a04738edbb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [article, 2020]
 • Tytuł3D reconstruction of power lines using UAV images to monitor corridor clearance
  AutorzyElżbieta PASTUCHA, Edyta PUNIACH, Agnieszka ŚCISŁOWICZ, Paweł ĆWIĄKAŁA, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 22 art. no. 3698, s. 1–31. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/22/3698/pdf
2
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 16–17
3
 • [article, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCivil and Environmental Engineering Reports. — 2018 no. 28 vol. 4, s. 49–61. — tekst: https://ceer.com.pl/resources/html/article/details?id=183655
4
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAccuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPOL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — S. 67
5
 • [proceedings, 2019]
 • TytułAlternative to unmanned aerial vehicles – original photogrammetric method of generating digital terrain model and orthmosaics of archaeological sites
  AutorzyPaulina Cierpich, Dawid MROCHEŃ, Anna Wójcik, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułAnaliza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 38–39
7
 • [proceedings, 2007]
 • TytułAnaliza przydatności skanerów laserowych do pomiaru strzałek zwisu lin odciągowych obiektów wieżowych i przewodów napowietrznych linii energetycznych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — S. 89–97
8
9
10
 • [article, 2015]
 • TytułApplication of the FARO laser tracker to the study of selected functional characteristics of a Kawasaki ZD130 industrial robot
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Anna Cisińska, Szymon Szotek
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2015 vol. 61 no. 10, s. 475–479
11
12
 • [proceedings, 2019]
 • TytułArchaeological documentation quality depending on Ground Control Points (GCP) surveying technique, type of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and sensor
  AutorzyJ. Pawliński, A. Wala, P. ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoRSCy 2019 : seventh international conference on Remote sensing and geoinformation of environment : 18–21 March 2019, Paphos, Cyprus : conference abstracts / ed. by Kyriacos Themistocleous, [et al.]. — Limassol : Cyprus Remote Sensing Society, cop. 2019. — S. 21–22
13
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAssessment of accuracy of basic maneuvers performed by an unmanned aerial vehicle during autonomous flight
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoINGEO 2017 : proceedings of the 7textsuperscript{th} international conference on Engineering surveying : Lisbon, Portugal, October 18–20, 2017 / eds. Alojz Kopáčik, Peter Kyrinovič, Maria João Henriques ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering. Department of Surveying ; Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal. — Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., 2017. — S. 355–362
14
 • [journal paper, 2018]
 • TytułAssessment of accuracy of basic maneuvers performed by UAV
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoCoordinates : a monthly magazine on positioning, navigation and beyond. — 2018 vol. 14 iss. 2, s. 13–17
15
 • [article, 2016]
 • TytułAssessment of the accuracy of positioning unmanned aerial vehicles
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 1, s. 17–21
16
 • [article, 2018]
 • TytułAssessment of the possibility of using unmanned aerial vehicles (UAVs) for the documentation of hiking trails in alpine areas
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Michał NĘDZKA, Karolina Mamczarz, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoSensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 18 iss. 1 art. no. 81, s. 1–28
17
18
 • [proceedings, 2022]
 • TytułAutomation of land displacement determination using UAV photogrammetric data
  AutorzyEdyta PUNIACH, Wojciech MATWIJ, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Paweł ĆWIĄKAŁA, Katarzyna STRZĄBAŁA
  ŹródłoXXVII FIG Congress [Dokument elektroniczny] : volunteering for the future – geospatial excellence for a better living : 11–15 September 2022, Warsaw, Poland. — [Denmark : International Federation of Surveyors], [2022]. — Slajd [1–11]
19
 • [article, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 6, s. 52–57
20
 • [proceedings, 2010]
 • TytułBadania możliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych na przykładzie KWB „Bełchatów”
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 154–164
21
 • [proceedings, 2019]
 • TytułBARI - Buildings ARcheology Inventory – documentation of two archaeological sites in Jordan
  AutorzyHubert Dec, Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
22
 • [proceedings, 2017]
 • TytułBaza testowa do wyznaczania dokładności pozycjonowania bezzałogowych statków latających
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoAktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn : zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2017]. — S. 16
23
 • [proceedings, 2020]
 • TytułChallenges of modern archaeology
  AutorzyHubert Dec, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources 2019 : proceedings of the XVtextsuperscript{th} Forum-contest of students and young researchers under the auspices of UNESCO : Saint-Petersburg, Russia, 13-17 May 2019, Vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Boca Raton [etc.] : CRC Press/Balkema : Taylor & Francis Group, cop. 2020. — S. 159–165
24
25
 • [article, 2017]
 • TytułComparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation
  AutorzyWojciech GRUSZCZYŃSKI, Wojciech MATWIJ, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2017 vol. 126, s. 168–179. — tekst: https://goo.gl/YEbGNJ