Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Kowalski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8043-3153 orcid iD

ResearcherID: T-6732-2017

Scopus: 55658922100

PBN: 5e70922b878c28a04739107a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • 3D numerical modeling of road tunnel stability – the Laliki project
2
 • Analiza porównawcza stateczności skarpy
3
 • Analiza przebiegu procesów osuwiskowych w oparciu o procedurę „automatic rezoning” w programie FLAC v. 6.0
4
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
5
 • Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego
6
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
7
 • Analiza warunków stateczności nasypu autostrady A-4 między węzłami „Wirek” – „Batorego”
8
 • Assessment of past, present and future stability conditions in the Kłodawa salt dome based on 3D numerical modeling
9
 • Błędy w projektowaniu, a nie tylko eksploatacja górnicza przyczyną uszkodzenia autostrady
10
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
11
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
12
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods
13
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methods
14
 • Geomechanical performance of the salt caverns in a long term stability analysis
15
 • Influence of the anhydrite interbeds on a stability of the storage caverns in the Mechelinki salt deposit (Northern Poland)
16
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
17
 • Metody analizy stateczności skarp i zboczy
18
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
19
 • Model geomechaniczny LW „Bogdanka”
20
 • Modeling of processes accompanying underground coal gasification
21
 • Modelowanie numeryczne kształtu kawern magazynowych
22
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych
23
 • Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora
24
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
25
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym