Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Kowalski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8043-3153

ResearcherID: T-6732-2017

Scopus: 55658922100

PBN: 909471

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • 3D numerical modeling of road tunnel stability – the Laliki project
2
 • Analiza porównawcza stateczności skarpy
3
 • Analiza przebiegu procesów osuwiskowych w oparciu o procedurę „automatic rezoning” w programie FLAC v. 6.0
4
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
5
 • Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego
6
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
7
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
8
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
9
 • Estimation of stability of selected caverns in Wieliczka salt mine with numerical methods
10
 • Estimation of stability of selected caverns in “Wieliczka” salt mine with numerical methods
11
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
12
 • Modeling of processes accompanying underground coal gasification
13
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych
14
 • Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora
15
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
16
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym
17
 • Ocena zagrożenia zapadliskowego wybranych komór KS Wieliczka w oparciu o obliczenia numeryczne
18
 • Przestrzenna analiza stateczności składowiska odpadów komunalnych Zoniówka II
19
 • Przestrzenne modelowanie zjawisk geomechanicznych w górotworze solnym na przykładzie zespołu komór Warszawa-Wisła-Budryk
20
 • Reinforced slope stability analysis with FLAC
21
 • Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”
22
 • Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
23
 • Stability analysis of underground mining openings with complex geometry
24
 • Symulacja procesów fizycznych towarzyszących podziemnemu zgazowaniu węgla na podstawie modelowania numerycznego
25
 • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters