Wykaz publikacji wybranego autora

Rafał Nowak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Amorficzne warstwy azotku krzemu ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ na polikrystalicznym krzemie
2
 • Amorphous ${a-Si_{x}N_{y}:H}$ layers on polycrystalline silicon
3
 • Amorphous carbon layers on polymeric substrates
4
 • Amorphous carbon layers on polymeric substrates
5
 • Budowa i właściwości warstw węglowych na podłożach polimerowych
6
 • Influence of nitrogen on the tribological properties of $a-C:H$ layers on the polycarbonate substrates
7
 • Modyfikacja powierzchni polimerów warstwami węglowymi
8
 • Oddziaływanie tlenku kobaltu z ciekłym aluminium
9
 • Otrzymywanie i właściwości warstw ${a-C:N:H}$ na poliwęglanie
10
 • Otrzymywanie i właściwości warstw ${a-C:N:H}$ na poliwęglanie
11
 • Wpływ parametrów procesu RF CVD na stabilność warstw ${a-C:N:H}$
12
 • Wpływ parametrów procesu RF CVD na stabilność warstw ${a-C:N:H}$
13
 • Zwilżalność i reaktywność w układzie Al/ZnO