Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Mitoraj-Królikowska, dr inż.

poprzednio: Mitoraj

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1118-6309

ResearcherID: brak

Scopus: 57070015500

PBN: 901097

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułAttempts to deposit silicon-containing coatings on $Ti-46Al-8(Ta/Nb)$ for hot corrosion protection
  AutorzyK. LESZCZYŃSKA, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA
  ŹródłoSM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — S. 61–62, poz. A45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2019]
 • TytułBadanie odporności stopów o wysokiej entropii na działanie roztworów zawierających chlorki
  AutorzyMarzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS
  Źródło62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — S. 07-70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2015]
 • TytułCombustion synthesis and thermoelectric properties of Bi-doped $Mg_{2}Si$ alloyed with Sn and/or Ge
  AutorzyK. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ
  ŹródłoICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28textsuperscript{th} – July 2textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — S. [1], poz. PA125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2007]
 • TytułCykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soli
  AutorzyElżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułCykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soli
  AutorzyElżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Barbara Jajko
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 717–724
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDegradation of a TiAl-base alloy in hot salt environments
  AutorzyE. GODLEWSKA, B. Jajko, M. MITORAJ
  ŹródłoAdvances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 108–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • [referat, 2012]
 • TytułEvaluation of seawater corrosion behaviour of selected metallic samples by electrochemical noise measurements
  AutorzyMarzena MITORAJ, Mateusz JEŻ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Elżbieta GODLEWSKA
  ŹródłoEurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — [Istanbul : s. n.], 2012. — S. 192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2012]
 • TytułHot corrosion behaviour of bare and coated ${Ti-46AL-8Ta}$ intermetallic alloy
  AutorzyMarzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Katarzyna Leszczyńska
  ŹródłoEurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — [Istanbul : s. n.], 2012. — S. 485
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułHot corrosion behaviour of $Cr-Si$ coated titanium alloys : [abstract]
  AutorzyMarzena MITORAJ, Krzysztof MARS, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata Matuła
  Źródło17textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]
 • keywords: coatings, titanium alloys, hot corrosion, titanium aluminides, pack cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • [referat, 2012]
 • TytułInfluence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behavior
  AutorzyMarzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Katarzyna Leszczyńska
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułInfluence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behaviour
  AutorzyM. MITORAJ, E. GODLEWSKA, K. LESZCZYŃSKA
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 99–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2015]
 • TytułIron aluminide alloys modified with selected ternary additions
  AutorzyK. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ
  ŹródłoIntermetallics 2015 : international conference : 28 September – 02 October 2015, [Bad Staffelstein], Germany : programme and abstracts. — [Germany : s. n.], [2015]. — S. 63
 • keywords: iron aluminides, properties, structure, ternary additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułMagnesium silicide based materials for energy generation and storage
  AutorzyGODLEWSKA, MARS, PICHÓR, MITORAJ, ZYCH
  ŹródłoAFM conference 2015 [Dokument elektroniczny] : Advances in Functional Materials : Stony Brook University, NY, USA, 29textsuperscript{th} Jun to 3textsuperscript{rd} Jul, 2015. — [USA : s. n.], 2015. — S. 110
 • keywords: composites, magnesium silicide, synthesis, thermoelectrics, processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułMagnetron sputtered metal-ceramic coatings on ST3S steel
  AutorzyK. MARS, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA, M. JEŻ, T. UHL, P. Żakiewicz, K. KYZIOŁ
  ŹródłoFEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Warsaw : [WUT], [2015]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2010]
 • TytułMagnetron-sputtered coatings for titanium aluminide alloys
  AutorzyE. GODLEWSKA, M. MITORAJ, R. MANIA, S. ZIMOWSKI, M. KOT
  ŹródłoFirst international conference on Materials for energy : July 4–8, 2010 Karlsruhe, Germany : extended abstracts, Book A / DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V.. — [Germany : s. n.], [2010]. — S. 236–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułModyfikacje powierzchni stopu tytanu metodą rozpylania magnetronowego
  AutorzyElżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Marzena MITORAJ, Natalia Pawlak
  ŹródłoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa). — 2009 R. 50 nr 9, s. 59–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułOcena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej
  AutorzyMateusz JEŻ, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ
  ŹródłoNowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — S. 431–443
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25