Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Mitoraj-Królikowska, dr inż.

poprzednio: Mitoraj

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1118-6309

ResearcherID: brak

Scopus: 57070015500

PBN: 901097

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • Attempts to deposit silicon-containing coatings on $Ti-46Al-8(Ta/Nb)$ for hot corrosion protection
2
 • Badanie odporności stopów o wysokiej entropii na działanie roztworów zawierających chlorki
3
 • Combustion synthesis and thermoelectric properties of Bi-doped $Mg_{2}Si$ alloyed with Sn and/or Ge
4
 • Cykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soli
5
 • Cykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soli
6
 • Degradation of a TiAl-base alloy in hot salt environments
7
 • Degradation of ${CoSb_{3}}$ in air at elevated temperatures
8
 • Evaluation of corrosion behaviour of selected metallic samples by electrochemical noise measurements
9
 • Evaluation of seawater corrosion behaviour of selected metallic samples by electrochemical noise measurements
10
 • Hot corrosion behaviour of bare and coated ${Ti-46AL-8Ta}$ intermetallic alloy
11
 • Hot corrosion behaviour of $Cr-Si$ coated titanium alloys
12
 • Hot corrosion behaviour of Cr-Si coated titanium alloys
13
 • Hot corrosion behaviour of $(\gamma + \alpha_{2})-Ti-46Al-8Nb$ (at.\%) and $\alpha-Ti-6Al-1Mn$ (at.\%) alloys
14
15
 • Influence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behavior
16
 • Influence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behaviour
17
 • Iron aluminide alloys modified with selected ternary additions
18
 • Magnesium silicide based materials for energy generation and storage
19
 • Magnetron-sputtered coatings for titanium aluminide alloys
20
 • Magnetron-sputtered $Ni-Cr$ and $Ti-Si$ layers to protect $Ti-46Al-8Nb$ (at.\%) substrates against gas absorption
21
 • Magnetron sputtered metal-ceramic coatings on ST3S steel
22
 • Modyfikacje powierzchni stopu tytanu metodą rozpylania magnetronowego
23
 • Nanoszenie warstw metalicznych na mikrosfery glinokrzemowe
24
 • Ocena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej
25
 • Ochrona powierzchniowa stopu ${Ti-46Al-8Nb}$