Wykaz publikacji wybranego autora

Marzena Mitoraj-Królikowska, dr inż.

poprzednio: Mitoraj

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1118-6309

ResearcherID: brak

Scopus: 57070015500

PBN: 901097

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5923522
201922
2018312
20173111
201611
20151082
201422
20134121
201266
2011413
2010413
2009413
2008422
2007523
200633
200544
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem592336
201922
2018312
2017312
201611
20151019
201422
201344
2012624
2011422
2010413
2009422
2008422
2007532
2006312
200544
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem593227
201922
2018312
2017312
201611
20151037
201422
2013413
2012633
2011422
2010422
2009431
2008422
2007541
200633
200544
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem591148
201922
2018321
2017312
201611
20151010
201422
2013413
201266
2011413
2010413
2009413
2008413
2007514
200633
200544
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem592534
201922
2018321
2017321
201611
20151019
201422
2013422
201266
2011431
2010431
2009431
200844
2007532
200633
200544
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem592435
201922
2018321
2017321
201611
20151028
201422
2013422
201266
2011431
2010431
2009431
200844
2007514
200633
200544

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Attempts to deposit silicon-containing coatings on $Ti-46Al-8(Ta/Nb)$ for hot corrosion protection / K. LESZCZYŃSKA, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 61–62, poz. A45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie odporności stopów o wysokiej entropii na działanie roztworów zawierających chlorki[Investigation of the high entropy alloys resistance in chlorides containing solutions] / Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS // W: 62. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 2–6 września 2019. Cz. 1, Książka abstraktów / red. prowadzący Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Maria Dąbrowska, Robert Nowakowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-60988-29-9. — S. 07-70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Combustion synthesis and thermoelectric properties of Bi-doped $Mg_{2}Si$ alloyed with Sn and/or Ge / K. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. PA125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soliCyclic oxidation test of a ${Ti-6Al-1Mn}$ alloy with silicide coatings in air and in hot salt environment / Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cykliczne utlenianie stopu ${Ti-6Al-1Mn}$ z powłokami krzemowymi w powietrzu oraz w obecności soliCyclic oxidation test of a ${Ti-6Al-1Mn}$ alloy with silicide coatings in air and in hot salt environment / Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Barbara Jajko // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 717–724. — Bibliogr. s. 724

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Degradation of a TiAl-base alloy in hot salt environments / E. GODLEWSKA, B. Jajko, M. MITORAJ // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2007 vol. 7 no. 2, s. 108–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Evaluation of seawater corrosion behaviour of selected metallic samples by electrochemical noise measurements / Marzena MITORAJ, Mateusz JEŻ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Elżbieta GODLEWSKA // W: Eurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Istanbul : s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hot corrosion behaviour of bare and coated ${Ti-46AL-8Ta}$ intermetallic alloy / Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Katarzyna Leszczyńska // W: Eurocorr 2012 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : Safer world through better corrosion control : 9–13 September, Istanbul, Turkey : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Istanbul : s. n.], 2012. — 1 dysk optyczny. — S. 485. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hot corrosion behaviour of $Cr-Si$ coated titanium alloys : [abstract] / Marzena MITORAJ, Krzysztof MARS, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata Matuła // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: coatings, titanium alloys, hot corrosion, titanium aluminides, pack cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Hot corrosion behaviour of Cr-Si coated titanium alloys / Marzena MITORAJ, Krzysztof MARS, Małgorzata Matuła, Elżbieta GODLEWSKA // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 39 [no.] 3–4, s. 141–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on Reactivity of solids : [June 29–July 1, Dijon, France]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.39.141-148

13
 • Hot corrosion behaviour of $(\gamma + \alpha_{2})-Ti-46Al-8Nb$ (at.\%) and $\alpha-Ti-6Al-1Mn$ (at.\%) alloys / Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA // Corrosion Science ; ISSN 0010-938X. — 2017 vol. 115, s. 18–29. — Bibliogr. s. 29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-16. — tekst: goo.gl/MWbEVJ

 • keywords: SEM, titanium, hot corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.corsci.2016.11.006

14
15
 • Influence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behavior / Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Katarzyna Leszczyńska // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Influence of composition and surface modification of $Ti-Al$ alloys on their oxidation and hot corrosion behaviour / M. MITORAJ, E. GODLEWSKA, K. LESZCZYŃSKA // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Iron aluminide alloys modified with selected ternary additions / K. MARS, E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, M. JEŻ // W: Intermetallics 2015 : international conference : 28 September – 02 October 2015, [Bad Staffelstein], Germany : programme and abstracts. — [Germany : s. n.], [2015]. — S. 63

 • keywords: iron aluminides, properties, structure, ternary additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Magnetron-sputtered coatings for titanium aluminide alloys / E. GODLEWSKA, M. MITORAJ, R. MANIA, S. ZIMOWSKI, M. KOT // W: First international conference on Materials for energy : July 4–8, 2010 Karlsruhe, Germany : extended abstracts, Book A / DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V.. — [Germany : s. n.], [2010]. — S. 236–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Magnetron sputtered metal-ceramic coatings on ST3S steel / K. MARS, M. MITORAJ, E. GODLEWSKA, M. JEŻ, T. UHL, P. Żakiewicz, K. KYZIOŁ // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modyfikacje powierzchni stopu tytanu metodą rozpylania magnetronowegoSurface modification of a titanium alloy using magnetron sputtering / Elżbieta GODLEWSKA, Ryszard MANIA, Marzena MITORAJ, Natalia Pawlak // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 9, s. 59–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nanoszenie warstw metalicznych na mikrosfery glinokrzemoweDeposition of metallic layers on cenospheres / Elżbieta GODLEWSKA, Krzysztof MARS, Ryszard MANIA, Marzena MITORAJ, Waldemar PICHÓR // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2011 R. 52 nr 11, s. 17–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.. — TJ & nanoIP : XII ogólnopolskie seminarium „Techniki jonowe” połączone z II Zimową Szkołą „Nanoinżynieria powierzchni” : 2–5 marca 2011, Szklarska Poręba

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej[Evaluation of the possibility of using the recording and electrochemical noise analysis system in the corrosion test on the example of iron corrosion spectral purity] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 431–443. — Bibliogr. s. 443

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ochrona powierzchniowa stopu ${Ti-46Al-8Nb}$Surface protection of a ${Ti-46Al-8Nb}$ alloy / Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Ryszard MANIA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 3, s. 115–119. — Bibliogr. s. 119. — „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni” : sympozjum : 24.03.2010, Kielce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=50697

 • słowa kluczowe: utlenianie, stopy na osnowie γ-TiAl, warstwy ochronne

  keywords: oxidation, protective layers, alloys based on γ-TiAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Optymalizacja procesu osadzania nanowarstw krzemianów baru metodą MOCVDOptimization of MOCVD deposition of nanometric barium silicate films / Marzena MITORAJ // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2011 R. 52 nr 11, s. 41–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.. — TJ & nanoIP : XII ogólnopolskie seminarium „Techniki jonowe” połączone z II Zimową Szkołą „Nanoinżynieria powierzchni” : 2–5 marca 2011, Szklarska Poręba

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: