Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Krawczykowska, dr inż.

poprzednio: Kędzior

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4150-8199

ResearcherID: W-1778-2018

Scopus: 23489067500

PBN: 909474

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułA new methodology of floatability tests on Polish copper ores based on grain size-density fractions
  AutorzyA. KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • [referat, 2006]
 • TytułApplication of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies
  AutorzyK. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny
  ŹródłoIMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — S. 829–833
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBadania procesu uszlachetniania kruszyw w innowacyjnym układzie technologicznym
  AutorzyTomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Alona NAD, Agnieszka SUROWIAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoKruszywa mineralne, T. 3 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — S. 39–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • [referat, 2016]
 • TytułEvaluation of comminution effectiveness for selected "crusher-mill" circuits in copper ore processing
  AutorzyB. Ryszka, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, D. KRAWCZYKOWSKI
  Źródło24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 106–112
 • keywords: grinding, copper ore, crushing, comminution circuits, ore preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułEvaluation of geometric properties of regular and irregular particles of chalcedonite enrichment products from pulsating laboratory jig by means of dynamic image analysis method (DIA)
  AutorzyD. KRAWCZYKOWSKI, A. KRAWCZYKOWSKA, T. GAWENDA, A. NAD
  ŹródłoMEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar
  Details
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr Mikołajczyk, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Waldemar KĘPYS
  Details
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar
  DetailsInt.Cl.: H01F 1/44textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2017385101 A1 ; Opubl. 2019-07-18. — Zgłosz. nr AU2017385101 z dn. 2017-12-29 // Australian Official Journal of Patents  vol 33 no 27, s. 3959. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2017385101A1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułFerrit-feststoffe für eine schwere flüssige Suspension, Verfahren zur Herstellung davon und Verwendung von Ferrit als schwere Flüssige Feststoffe
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar
  DetailsInt.Cl.: B03B 9/06textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3563393 A1 ; Opubl. 2019-11-06. — Zgłosz. nr EP17842422 z dn. 2017-12-29 // Europäisches Patentblatt ; 2019  no. 45, s. 186. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3563393A1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułFerrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej
  InventorECOBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, KRAWCZYKOWSKI Damian, GAWENDA Tomasz, FOSZCZ Dariusz, KĘPYS Waldemar, KRAWCZYKOWSKA Aldona
  DetailsInt.Cl.: B03B 5/44textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420048 A1 ; Opubl. 2018-07-02. — Zgłosz. nr P.420048 z dn. 2016-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 14, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420048A1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInfluence of a high-pressure comminution technology on concentrate yields in copper ore flotation processes
  AutorzyD. SARAMAK, A. MŁYNARCZYKOWSKA, A. KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 951–955
 • keywords: flotation, copper ore, high-pressure grinding rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0160

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of particle shape on balancing the classification products given by hydrocyclones on the basis of the results of laser particle size analysis
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 67–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2018]
 • TytułInvestigations over the selection of reagent dose and speed of rotor in laboratory process of ore flotation for HPGR crushing products
  AutorzyK. OLEKSIK, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOcena kształtu drobnych ziaren na podstawie techniki analizy obrazu
  AutorzyBarbara PESZKO, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266, s. 153–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2013]
 • TytułOcena parametrów jakościowych surowców wzbogacanych flotacyjnie w zasolonych wodach : [streszczenie]
  AutorzyAnna MŁYNARCZYKOWSKA, Agnieszka Grabiec, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoPRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2013]. — S. 9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: