Wykaz publikacji wybranego autora

Aldona Krawczykowska, dr inż.

poprzednio: Kędzior

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4150-8199

ResearcherID: W-1778-2018

Scopus: 23489067500

PBN: 909474

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies / K. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 829–833. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A new methodology of floatability tests on Polish copper ores based on grain size-density fractions / A. KRAWCZYKOWSKA // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania procesu uszlachetniania kruszyw w innowacyjnym układzie technologicznymExamination of aggregate enrichment process in innovative technological circuit / Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Alona NAD, Agnieszka SUROWIAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Dariusz FOSZCZ // W: Kruszywa mineralne, T. 3 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-951536-6-2. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Effects of high pressure ore grinding on the efficiency of flotation operationsWpływ procesu wysokociśnieniowego rozdrabniania rud na efektywność operacji flotacji / Daniel SARAMAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 731–740. — Bibliogr. s. 739–740

 • słowa kluczowe: rozdrabnianie, wysokociśnieniowe prasy walcowe, flotacja rud

  keywords: comminution, high-pressure grinding rolls, ore flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0051

9
 • Evaluation of comminution effectiveness for selected "crusher-mill" circuits in copper ore processing / B. Ryszka, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, D. KRAWCZYKOWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 106–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: grinding, copper ore, crushing, comminution circuits, ore preparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of geometric properties of regular and irregular particles of chalcedonite enrichment products from pulsating laboratory jig by means of dynamic image analysis method (DIA) / D. KRAWCZYKOWSKI, A. KRAWCZYKOWSKA, T. GAWENDA, A. NAD // W: MEC 2019 [Dokument elektroniczny] : conference of Mineral Engineering 2019 consisting of XXIV International Conference of Mineral Processing : LVI Symposium Physicochemical Problems of Mineral Processing : XV International Conference on Non-Ferrous Ore Processing (ICNOP) : Kocierz, September 16-19, 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kocierz : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids / ECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar. — Int.Cl.: H01F 1/44\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2018122799 A1 ; Opubl. 2018-07-05. — Zgłosz. nr PCT/IB2017/058527 z dn. 2017-12-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2018122799A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ferrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej[Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids] / ECOBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, KRAWCZYKOWSKI Damian, GAWENDA Tomasz, FOSZCZ Dariusz, KĘPYS Waldemar, KRAWCZYKOWSKA Aldona. — Int.Cl.: B03B 5/44\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420048 A1 ; Opubl. 2018-07-02. — Zgłosz. nr P.420048 z dn. 2016-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 14, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420048A1.pdf

 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of a high-pressure comminution technology on concentrate yields in copper ore flotation processesWpływ technologii wysokociśnieniowego rozdrabniania na wychody koncentratów w procesach flotacji rud miedzi / D. SARAMAK, A. MŁYNARCZYKOWSKA, A. KRAWCZYKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 951–955. — Bibliogr. s. 955

 • keywords: flotation, copper ore, high-pressure grinding rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0160

14
 • Influence of particle shape on balancing the classification products given by hydrocyclones on the basis of the results of laser particle size analysisWpływ kszatłtu ziaren surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia / Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Investigations over the selection of reagent dose and speed of rotor in laboratory process of ore flotation for HPGR crushing products / K. OLEKSIK, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Ocena kształtu drobnych ziaren na podstawie techniki analizy obrazuThe evaluation of fine grains shape in base of image analysis technique / Barbara PESZKO, Aldona KRAWCZYKOWSKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 153–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena parametrów jakościowych surowców wzbogacanych flotacyjnie w zasolonych wodach : [streszczenie][Assessment of quality parameters of raw materials on flotation process in saline waters : abstract] / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Agnieszka Grabiec, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Daniel SARAMAK // W: PRZERÓBKA 2013 : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne / Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Katowice] : Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63674-04-5. — S. 9. — Pełny tekst W: PRZERÓBKA 2013 [Dokument elektroniczny] : nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Zakopane : s. n., 2013]. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-63674-04-5. — S. 33–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 45–46. — Anna Młynarczykowska, Aldona Krawczykowska, Daniel Saramak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Błędnie podano nazwisko: Daniel Szaramak

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena wzbogacalności flotacyjnej rudy złotaAssesment of the gold ore floatability / Aldona KRAWCZYKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 221–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz.

 • słowa kluczowe: flotacja, ruda złota, wzbogacenie grawitacyjne

  keywords: flotation, gold ore, gravity separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 1, Przygotowanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym z wykorzystaniem procesów mechanicznych inżynierii mineralnej – badania wstępne[Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 1], Coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering – initial investigation / DZIK Tomasz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 112 s.. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-64423-12-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Polskie rudy miedzi – typy litologiczne i ich identyfikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowychPolish copper ores – the lithological types and their identifying by using modern methods and research techniques / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 284–293. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Problems of water content in lignites – methods of its reductionProblem wilgotności w węglach brunatnych – metody jej usuwania / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przemysłowe metody pomiaru uziarnieniaIndustrial methods for grain-size measuring / Kazimierz TRYBALSKI, Aldona KĘDZIOR, Damian KRAWCZYKOWSKI // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2005 R. 43 nr 1, s. 11–18. — Bibliogr. s. 18

 • słowa kluczowe: granulometry przemysłowe, wzbogacanie rud metali nieżelaznych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: