Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kula, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Non-Ferrous Metals
WMN-psm

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1722-7327

ResearcherID: brak

Scopus: 25925946200

PBN: 903341

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • [journal paper, 2015]
 • TytułAn analysis of the microstructure and mechanical properties of rapidly solidified Al-1Fe-1Ni-5Mg alloy
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2015 vol. 641, s. 3–9. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.3.pdf
2
 • [proceedings, 2014]
 • TytułAn analysis of the structure and mechanical properties of rapidly solidified $Al-Mg-Fe-Ni$ alloy
  AutorzyAnna KULA, Makoto Sugamata, Ludwik BŁAŻ
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 27–28
3
 • [article, 2009]
 • TytułAnalysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger mills
  AutorzyJ. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251
4
5
6
 • [proceedings, 2018]
 • TytułDeformation behaviour of rapidly solidified AM60 magnesium based alloy
  AutorzyAnna KULA, TOKARSKI Tomasz, Niewczas Marek
  ŹródłoTHERMEC'2018 [Dokument elektroniczny] : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : processing, fabrication, properties, applications : July 9–13, 2018, Paris, France : abstracts book. — [Paris : s. n.], [2018]. — S. 485
7
 • [proceedings, 2018]
 • TytułDetermination of the influence of modifying additives in CuZn39Pb2 brass on the mount and nature of non-metallic inclusions during continuous casting
  AutorzyA. W. Bydałek, A. KULA, L. BŁAŻ, K. Najman
  ŹródłoXVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — S. 14–15
8
9
 • [journal paper, 2010]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed ${AlMg-Nb_{2}O_{5}}$ and ${AlMg-ZrSi_{2}}$ composites
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata
  ŹródłoJournal of Microscopy. — 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss., s. 421–426. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2818.2009.03277.x/pdf
10
 • [proceedings, 2015]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-AgO$ composite
  AutorzySKRZEKUT Tomasz, KULA Anna, BŁAŻ Ludwik, Sugamata Makoto
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 159
11
 • [chapter, 2006]
 • TytułEffect of annealing temperature on the structure of mechanically alloyed $Al-Mg-Nb_{2}O_{5}$ composite
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Junichi Kaneko, Makoto Sugamata
  ŹródłoProblems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — S. 67–71
12
 • [proceedings, 2016]
 • TytułEffect of Gd and Y on the deformation behaviour of Mg alloys : [abstract]
  AutorzyAnna KULA, X. Jia, R. K. Mishra, M. Niewczas
  ŹródłoCMSC 2016 : 28th Canadian Materials Science Conference : June 7–10 2016, Hamilton, Ontario. — [Stany Zjednoczone : s. n.], [2016]. — S. 20
13
 • [chapter, 2008]
 • TytułEffect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008. — S. 63–68
14
 • [chapter, 2002]
 • TytułEffect of mechanical structure refinement on precipitation hardening response for 7N01 aluminum alloy
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Koziel, M. Sugamata, G. WŁOCH
  ŹródłoIntelligent Information Systems 2002 : proceeedings of the IIS' 2002 symposium : Sopot, Poland, June 3–6, 2002 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Maciej Michalewicz ; Institute of Computer Science of Polish Academy of Sciences. — Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2002. — S. 63–68
15
 • [journal paper, 2011]
 • TytułEffect of rapid solidification on structure and mechanical properties of Al-6Mn-3Mg alloy
  AutorzyP. LOBRY, L. BŁAŻ, M. Sugamata, A. KULA
  ŹródłoArchives of Materials Science and Engineering. — 2011 vol. 49 iss. 2, s. 97–102
16
 • [article, 2010]
 • TytułEffect of rapid solidification on the structure and mechanical properties of ${Al-4Fe-4Ni}$ alloy
  AutorzyAnna KULA, Ludwik BŁAŻ, Makoto Sugamata, Grzegorz WŁOCH
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2010 R. 31 nr 3, s. 550–553
17
 • [proceedings, 2016]
 • TytułEffect of rare earth additions on the deformation behavior of magnesium
  AutorzyAnna KULA, Xiaohui Jia, Raj Mishra, Marek Niewczas
  ŹródłoTHERMEC'2016 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : processing, fabrication, properties, applications : May 29–June 3, 2016, Graz, Austria : book of abstracts. — [Austria : Graz University of Technology. Institute of Materials Science and Welding], [2016]. — S. 319
18
 • [proceedings, 2008]
 • TytułEffect of the annealing temperature on the structure and mechanical properties of mechanically alloyed ${AlMg-Nb_{2}O_{5}}$ and ${AlMg-ZrSi_{2}}$ composites
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, J. Kaneko, M. Sugamata
  ŹródłoEM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 95
19
 • [article, 2016]
 • TytułEvaluation of precipitates type in brasses as a function of charge material
  AutorzyA. W. Bydałek, K. Najman, A. KULA, S. Biernat, L. BŁAŻ, W. Wołczyński
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 3, s. 19–24. — tekst: https://goo.gl/Ys7aEB
20
 • [proceedings, 2008]
 • TytułExtrusion of rapidly solidified 6061+26 wt% ${Si}$ alloy
  AutorzyA. KULA, M. Sugamata, J. Kaneko, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, W. BOCHNIAK
  ŹródłoEMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 2, Materials science / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 455–456
21
 • [article, 2017]
 • TytułFlow stress and work hardening of ${Mg–Y}$ alloys
  AutorzyA. KULA, X. Jia, R. K. Mishra, M. Niewczas
  ŹródłoInternational Journal of Plasticity. — 2017 vol. 92, s. 96–121. — tekst: https://goo.gl/ETe8fd
22
 • [proceedings, 2015]
 • TytułFlow stress and work-hardening behavior of $Mg-Gd$ solid solutions
  AutorzyAnna KULA, Raj K. Mishra, Marek Niewczas
  ŹródłoICNFM 2015 : [2textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 33
23
24
 • [article, 2016]
 • TytułGrain growth kinetics and annealed texture characteristics of Mg-Sc binary alloys
  AutorzyC. J. Silva, A. KULA, R. K. Mishra, M. Niewczas
  ŹródłoJournal of Alloys and Compounds. — 2016 vol. 687, s. 548–561. — tekst: https://goo.gl/H1X2DD
25
 • [article, 2017]
 • TytułGrain size effect on deformation behaviour of $Mg–Sc$ alloys
  AutorzyA. KULA, C. J. Silva, M. Niewczas
  ŹródłoJournal of Alloys and Compounds. — 2017 vol. 727, s. 642–657. — tekst: https://goo.gl/rN83Dt