Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Sobota, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903368

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułExtrusion of rapidly solidified 6061+26 wt% ${Si}$ alloy
  AutorzyA. KULA, M. Sugamata, J. Kaneko, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, W. BOCHNIAK
  ŹródłoEMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 2, Materials science / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 455–456
2
 • [referat, 2007]
 • TytułIzotermiczny rozpad przesyconego roztworu stałego stopu ${AgCuAl}$
  AutorzyGrzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI
  ŹródłoMetale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — S. 37–40
3
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułKompozyt, zwłaszcza na styki elektryczne i sposób wytwarzania kompozytu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WŁOCH Grzegorz, SKRZEKUT Tomasz, SOBOTA Jakub
  DetailsInt.Cl.: B22F 3/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406726 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406726 z dn. 2013-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 14, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406726A1.pdf
4
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułKompozyt, zwłaszcza na styki elektryczne i sposób wytwarzania kompozytu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz WŁOCH, Tomasz SKRZEKUT, Jakub SOBOTA
  DetailsInt.Cl.: B22F 3/16textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231729 B1 ; Udziel. 2018-10-18 ; Opubl. 2019-03-29. — Zgłosz. nr P.406726 z dn. 2013-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231729B1.pdf
5
 • [referat, 2008]
 • TytułKompozyty na osnowie srebra konsolidowane w wyniku intensywnego odkształcenia plastycznego
  AutorzyJanusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH
  ŹródłoMetale szlachetne : IX międzynarodowa konferencja : 17–19 września 2008, Łopuszna / Fundacja Metale Nieżelazne, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Fundacja Metali Nieżelaznych, [2008]. — S. 5–10
6
 • [referat, 2008]
 • TytułKonsolidacja szybko-krystalizowanych proszków stopu Meso10
  AutorzyL. BŁAŻ, M. Sugamata, G. WŁOCH, J. SOBOTA, A. KULA
  ŹródłoPLASTMET'2008 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VI seminarium naukowe : 25 listopada – 28 listopada 2008 Łańcut–Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2008]. — S. [1–3]
7
 • [referat, 2014]
 • TytułMechanical and structural aspects of the dynamic precipitation in the $AgCu4Al3.5$ alloy
  AutorzyGrzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ, Rafał Drajewicz, Janusz GRYZIECKI
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 42–43
8
9
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMicrosctructure and mechanical properties of ${AA7039+20%SiC_{w}}$ composite
  AutorzyL. BŁAŻ, A. KULA, J. Kaneko, M. Sugamata, G. WŁOCH, J. SOBOTA
  ŹródłoJournal of Microscopy. — 2010 vol. 237 iss. 3 spec. iss., s. 416–420. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2818.2009.03276.x/pdf
10
 • [referat, 2013]
 • TytułOcena możliwości recyklingu wiórów ze stopów lekkich : [streszczenie]
  AutorzyJakub SOBOTA, Tomasz TOKARSKI, Grzegorz WŁOCH
  ŹródłoMateriały, technologie, człowiek : 10-04-2013–12-04-2013. — [Kraków : AGH. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego], [2013]. — S. [1]
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułPrecipitation processes during non-isothermal ageing of fine-grained 2024 alloy
  AutorzyJ. KOZIEŁ, L. BŁAŻ, G. WŁOCH, J. SOBOTA, P. LOBRY
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 169–176
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSilver alloys resistant to darkening
  AutorzyJ. GRYZIECKI, J. SOBOTA, G. WŁOCH
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 143–146
13
 • [referat, 2014]
 • TytułSilver matrix composite reinforced by aluminum-silver intermetallic phases
  AutorzyGrzegorz WŁOCH, Tomasz SKRZEKUT, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ
  ŹródłoEM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — S. 248
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułSposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz GRYZIECKI, Jakub SOBOTA, Grzegorz WŁOCH
  DetailsInt.Cl.: C22C 5/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208914 B1 ; Udziel. 2011-02-02 ; Opubl. 2011-06-30. — Zgłosz. nr P.381339 z dn. 2006-12-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208914B1.pdf
15
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułStop srebra próby 925 i sposób obróbki cieplnej stopu srebra próby 925
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GRYZIECKI Janusz, SOBOTA Jakub, WŁOCH Grzegorz
  DetailsInt.Cl.: C22C 5/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381339 A1 ; Opubl. 2008-06-23. — Zgłosz. nr P.381339 z dn. 2006-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 13, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381339A1.pdf
16
 • [referat, 2006]
 • TytułStop srebra próby 925 umocniony wydzieleniowo
  AutorzyJakub SOBOTA, Janusz GRYZIECKI, Grzegorz WŁOCH
  ŹródłoMetale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR], [2006]. — S. 52–59
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułStructural aspect of chemical reaction between components of mechanically alloyed $Al-MoO_{2}$ and $Al-MoO_{3}$ composites
  AutorzyLudwik BŁAŻ, Grzegorz WŁOCH, Patrycja LOBRY, Jakub SOBOTA, Stanisław DYMEK
  ŹródłoJournal of Alloys and Compounds. — 2017 vol. 695, s. 1096–1103. — tekst: https://goo.gl/hXh6gN
18
 • [referat, 2012]
 • TytułStructural aspect of chemical reaction between structural components in mechanically alloyed $Al-MoO_{2}$ and $Al-MoO_{3}$ composites
  AutorzyGrzegorz WŁOCH, Patrycja LOBRY, Jakub SOBOTA, Ludwik BŁAŻ, Stanisław DYMEK
  Źródło9textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 36
19
20
21
 • [referat, 2008]
 • TytułStructure and properties of P/M material of ${AlMg-SiO_{2}}$ system processed by mechanical alloying
  AutorzyA. KULA, L. BŁAŻ, M. Sugamata, J. Kaneko, Ł. Górka, J. SOBOTA, G. WŁOCH
  ŹródłoEMC 2008 : 14th European Microscopy Congress : 1–5 September 2008, Aachen, Germany. Vol. 2, Materials science / eds. Silvia Richter, Alexander Schwedt. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 453–454
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułStructure and properties of precipitation strengthened silver alloys
  AutorzyJ. GRYZIECKI, J. SOBOTA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 665–671
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułStruktura i własności stopu AA7075 starzonego nieizotermicznie i w warunkach wydzielania dynamicznego
  AutorzyLudwik BŁAŻ, Marcin Prochownik, Natalia Daszkiewicz, Grzegorz WŁOCH, Jakub SOBOTA
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne. — 2012 R. 57 nr 5, s. 289–297. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=67985
24
 • [referat, 2010]
 • TytułUmocnienie odkształceniowe aluminium przewodowego konsolidowanego plastycznie z proszków
  AutorzyJakub SOBOTA, Henryk DYBIEC
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 728–735
25
 • [referat, 2012]
 • TytułWeldability testing of hard deformable aluminium alloys intended for extrusion throught porthole dies
  AutorzyDariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Marcin MROCZKOWSKI, Jakub SOBOTA
  ŹródłoET'12 [Dokument elektroniczny] : the tenth international aluminium Extrusion Technology seminar & exposition : Miami, May 15–18, 2012. — [USA : s. n.], [2012]. — S. 109–122