Wykaz publikacji wybranego autora

Adrian Gumuła, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901307
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAlgorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłą
  AutorzyTomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazu
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191
 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, metalografia ilościowa, stereologia

  keywords: defects, stereology, digital image analysis, voids, semi-solid zone, quantitative metallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2012]
 • TytułAutomatic approach to microstructural image recognition and analysis
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 1331–1334
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAutomatyczne rozpoznawanie i klasyfikacja struktur materiałowych we wspomaganiu badań nad stanem półciekłym stali
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Marcin HOJNY
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — S. 685–699
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2012]
 • TytułCyfrowa analiza obrazu pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoPLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDigital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples with semi-solid core
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej [et al.], s. 137–144
 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty

  keywords: defects, digital image analysis, voids, semi zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGraficzna prezentacja rozkładu parametrów procesów przeróbki plastycznej
  AutorzyAdrian GUMUŁA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2005 nr 6, s. 23–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynierii
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, obliczenia równoległe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym

  keywords: parallel computing, digital image processing, expert systems, artificial neural network, texture descriptor, pattern and image recognition, rolling of mushy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2006]
 • TytułMetody szybkiej wizualizacji wyników symulacji komputerowych
  AutorzyA. GUMUŁA, M. GŁOWACKI
  ŹródłoKomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 69–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2012]
 • TytułSpatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs
  AutorzyDariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 771–774
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSystem internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej stali
  AutorzyTomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Adrian GUMUŁA, Dawid WOŹNIAK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2014 R. 81 nr 2, s. 115–121
 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, analiza odwrotna, modelowanie MES, krzepnięcie, stan półciekły

  keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semi-solid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWeb system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation
  AutorzyT. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, A. GUMUŁA, D. WOŹNIAK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 865–870
 • keywords: inverse analysis, solidification, parallel computation, semi-solid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0146

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowania
  AutorzyTomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI, Jarosław DURAK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2008 R. 75 nr 4, s. 193–200
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: